A következő címkéjű bejegyzések mutatása: 2024-es tervek. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: 2024-es tervek. Összes bejegyzés megjelenítése

2024. január 31., szerda

A Prae Kiadó 2024-es tervei, megjelenései

A Prae Kiadó 2024-es könyveiről

A  Prae Kiadó évek óta kultúrateremtő központként dolgozik, kortárs magyar és világirodalmi megjelenéseivel, irodalom- és kultúratudományos, értekező prózai munkáival, illetve Krimi ma elnevezésű, igényes kortárs magyar krimikínálatával a magyar könyvkiadás fontos szereplőjévé vált. A kiadó 2024-ben nehéz helyzetbe került, nem részesült a közpénzből gazdálkodó Nemzeti Kulturális Alap támogatásában. Számunkra ugyanakkor nagyon fontos, hogy az olvasók szeretik a könyveinket, a szépirodalmi kiadványainkat ugyanúgy, mint a kultúratudományos munkákat. Az alábbiakban azokat a műveket mutatjuk be, amelyek megjelenése idén biztosnak tűnik. Számos kézirat sorsa egyelőre bizonytalan, és majdnem ugyanennyi kiváló kötetet tervezünk, amelyek kizárólag pénzhiány miatt nem kerülhetnek ebben az évben az olvasók kezébe.


Költészet

A versolvasás komolyságot, odafordulást, elmélyülést igényel, ami által úgy láthatjuk a világ dolgait, ahogyan korábban sohasem. Célunk, hogy a Prae Kiadó kortárs magyar és világirodalmi lírakínálata megtalálja az érdeklődő olvasókat.

Idén tavasszal Láng Orsolya új kötete, a Ház, délután érkezik Lapis József szerkesztésében, ismét a marosvásárhelyi Lector Kiadóval közös gondozásban. A Személyes okok sikere után sokan várják már ezt az újat is.

Láng Orsolya – fotó: Weber Kristóf


Oda-vissza

Amikor azt kérdik tőle, hogy tud ott élni,
abban a kiábrándultságnak és gyanakvásnak
megágyazó fojtott közhangulatban,
arra gondol: máshol se tud.
Pedig most is éppen máshol van,
és most is éppen él, ráadásul jól.
„Érezze jól magát, használja ki”,
mondták búcsúzáskor, mint valakinek,
aki ritka lehetőséghez jutott.
És valóban. Ritkán utazik, mintha
lehetséges útiterveit lefedné, hogy
eleve idegenben él – onnan nézvést
külföldre távozik akkor is, amikor hazamegy.
Egy kisebbségi mindig kisebbségi marad,
de az ismerős diszkomfortérzettel
az otthona nem körülírható,
kapcsolataira nem terjed át.
A színes faházak tövében éri utol
az eddig ismeretlen hiányérzet.
A gyakorlati és szépérzékről
tanúskodó házsorok között, a virágba borult
vadgesztenyesoron uralkodik el rajta
a nem ide tartozás felismerése,
megérkezés valami jóba, ami nem az övé.
A tenger felől érkező rothadt algaszag,
a hajókürtök hangja, az ellenszélben
lebegő sirályok felkavarják,
ilyesmit érezhetnek az árva lányok, akik
a módos alapítványi árvaházakból
hálátlanul visszaszöknek a putriba,
kiállnak strichelni az utcára, mint egykor
csupán rossz hírből ismert anyjuk.
Nem, nem a fásultság, az elgyötört
arcok, a görcsös szemérmességgel
takargatott testek, palástolt érzékenység
hiányzik neki. Nem az előítéletekre épülő
nevelés, a gátlásokból kovácsolt elvek,
ítélkezéssel gyakorolt vallás, nacionalizmussá
gyúrt hagyomány. Nem a 
feloldódástól való félelem.
Itt az otthonost jót láthatja maga körül
magától értetődő természetességgel,
megtapasztalhatja, milyen, amikor
okafogyottá válik a belső emigráció.
Kiszolgáltatottnak érzi magát így,
kifordítva, mintha lelepleződtek volna
képzelgései, haza akar menni valahová,
ahol újra magába zárkózhat, titkos közösséget
teremtve a nehezen felkutatható hasonlókkal.
Kénytelen beismerni, hogy honvágya van.
Kognitív disszonanciába keveredett,
„visszatérek”, nyugtat mindenkit, aki marasztalja.
De magában már visszaszámol.


Locker Dávid az új költőnemzedék meghatározó figurája, a fiatalabb nemzedéket megmozgatja, érzi a korhangulatot. Rengeteg folyóirat-publikációja látott már napvilágot, a szerző Péczely Dóra szerkesztővel pedig Beszédkényszer című első kötetén dolgozik.

Locker Dávid – Fotó: Som Balázs


Beszédkényszer

Mondani kéne valamit.
Valamit, ami nem csak széljártatta nyelv,
de nem is az igazmondás otrombasága.
Valamit, ami nem állítás,
de nem is a doktoranduszok játszótere,
ahol intertextusok után kotorásznak.

Olyat, ami mégiscsak mond valamit, de nem úgy,
mint egy mozifilm,
aminek tanulságát az anyukák hazafelé
az anyósülésről magyarázzák.
Hanem úgy, mint egy tóparti emlék,
ami séta közben váratlan megszólal bennünk,
vagy mint egy ablaküveg,
amiben, a bentieket figyelve, egy pillanatra
meglátjuk magunk.

Szóval mégiscsak az igazságról kéne mondani valamit.
De nem úgy, mint a kamaszok,
olyan megingathatlanul.
Hanem szilárdan, mégis átjárhatón,
mint, mondjuk, egy reggeli pályaudvar.
Úgy, hogy a vers az legyen, mi legtöbb lehet:
mélységek szerkesztett látszata.

Vagy, ha más nem, csak félelemből mondani valamit.
Hogy nincs mit mondanunk.
A félelemből, hogy ha elhallgatunk,
épp úgy pergünk szét a szélben,
mint a szavaink, amiket eddig hajtogattunk:
nyomtalanul, és, mint egy kényszeres,
nagyotmondó első kötet,
nevetségesen visszhangtalanul.

Nagy veszteség a hozzátartozóknak, barátoknak, de az egész irodalmi életnek is Kabai Lóránt korai távozása. Idén a Prae Kiadó társkiadóként vállalta a költő-szerkesztő posztumusz verseskötetének megjelentetését.

Szergej Tyimofejev Lettországban élő orosz költő, író, médiaművész. Rendszeres résztvevője nemzetközi költészeti fesztiváloknak, műveit mások mellett angol, német, olasz, svéd és ukrán nyelvre fordították. A Replika a harmadik, Lettországban megjelent verseskötete, amely Vass Annamária fordításában január végén jelenik meg a Prae Kiadó gondozásában.

Szergej Tyimofejev: Replika


Kayla Czaga magyar származású kanadai költő első verseskötete, a Biztonsága érdekében, kérem, kapaszkodjon tavaly nyáron került a könyvesboltokba. Második kötete, a Dunk Tank az idei év második felében érkezik, fordítója újfent Kis Orsolya.


Dalszöveg

A Platon Karataev 2024-ben Napkötöző címmel új lemezzel készül, mely a Partért kiáltó méltó folytatásának ígérkezik. Dalszövegíró-énekesük, Balla Gergely ezúttal is Dobos Emőke grafikussal készíti a lemezhez tartozó, de önálló kötetként is forgatható dalszövegkönyvet, amelynek elődje a Prae Kiadó egyik sikerkiadványa volt 2022-ben.

Balla Gergely – fotó: Oláh Gergely Máté


Próza

Szkárosi Endre költő-performer, egyetemi tanár, a Szépírók Társasága egykori elnöke 2022-ben hunyt el. Hagyatékában izgalmas önéletrajzi próza lapult, ami Kerber Balázs szerkesztésében lát napvilágot idén.

Folytatjuk közkedvelt Krimi ma sorozatunkat, amelyben ismét új szerző, Kocsis Gergely mutatkozik be történelmi krimi-thrillerével. Az első világháború után vagyunk, egy volt katona, aki a könyv jelenében egy poszttraumás stressz-szindrómában szenvedő nyomozó, munkája közben az emberi bűnök hihetetlen mocskát ismeri meg. A kötetet Péczely Dóra szerkeszti.

Közös kiadásban jelenik meg a 16:9 Könyvműhellyel Lichter Péter Doktor Horror című thrillere, mely a közeljövőben játszódik, és főszereplője Heller Miklós, a T.-i Egyetem filmtudományi tanszékének oktatója.

Lichter Péter: Doktor Horror

Kultúratudomány

Kultúratudományi portfóliónk több munkával is gyarapszik idén, ezek közül két irodalomtudományos és két filmes könyvet emelünk ki.

Az élet lármája – Biopoétika a 20-21. századi magyar prózában című tanulmánykötet azt vizsgálja, a 20. századi és a jelenkori elbeszélő próza miként jeleníti meg élő és élettelen, kulturális és természeti, vagy épp a különböző organikus létezők (ember, állat és növény) relációját. A könyvet Balajthy Ágnes, Fodor Péter és L. Varga Péter szerkesztette.

Az élet lármája


Szirák Péter irodalomtörténész nagyszabású tanulmánykötetében irodalomtörténeti, történelemelméleti és interpretációs-újraolvasó tanulmányok egyaránt helyet kapnak, ahogyan az Esterházy-életmű kiemelkedő darabjait értelmező blokk is. A könyv az év második felében érkezik.

Dombai Dóra tíz kortárs magyar fiatal, a pályája elején járó filmrendezőnőről ír, akiknek már legalább egy nagyjátékfilmjük van, és várhatóan az elkövetkező időszak meghatározó rendezői közt lesznek. Szerkeszti Forgács Nóra Kinga.

Pólik József Vetített démon címmel kismonográfiát írt Najmányi Lászlónak egy Kafka-novella alapján készített filmjéről, A császár üzenetéről. A Prae Kiadóban nem ez lesz az első, a szocializmus utolsó évtizedeinek kultúráját kutató könyv.

Lichter Péter új filmes könyve a Frankenstein eksztázisa címet viseli. A kötet vizsgálatának középpontjában a found footage – talált nyersanyag – film és a kísérteties áll.


Képzőművészet

Kis kötetet tervez kiadni a Prae Kiadó keresztes zoltán underdogimagestől a lefelé tekintés időszakából, zömmel pocsolyákról készített és gondolkodásra serkentő fotóiból.

keresztes zoltán underdogimages: budapest 70