2024. március 29., péntek

Eurotrash - Miért kell Amerikának elutasítania egy hanyatló kontinens elavult eszméit - Megjelent!

 David Harsanyi

Eurotrash

Miért kell Amerikának elutasítania egy hanyatló kontinens elavult eszméit

 

Megjelent!

Multiverzum KiadóMultiverzum Kiadó, 2024

Fordította: Békési József

Szerkesztette: Tarcsa Zoltán

Borítóterv: Bukodi Attila

 

Fülszöveg

 

Példaértékű-e Európa? Európa korszerűtlen intézményrendszerének, gazdasági növekedése megtorpanásának, erkölcsi irányvesztésének és kulturális önfeladásának terhe alatt nyög. Mégis szép számmal akadnak olyan „eurofil” amerikai politikusok, tudósok és újságírók, akik arra biztatják Amerikát, hogy vegyen példát az Atlanti-óceán túloldalán található országok egészségügyéről, jóléti intézkedéseiről, bevándorláspolitikájáról és még sok minden másról.

Miközben a szerző arról kívánja meggyőzni amerikai olvasóit, hogy rossz helyen keresik a megoldást, akik erre buzdítanak, tükröt tartva európai olvasóinak vitatkozik az „euroblabla” jól ismert állításaival is.

Mit jelent a föderális és a szuperállam közötti különbség? Több vagy kevesebb szabályozásra van-e szüksége a gazdaságnak? Milyen mértékben támogassa az állam az egészségügyet? Segítségnyújtás vagy orvos által támogatott öngyilkosság-e az eutanázia? Eltűnik-e a modern társadalmakból a vallásos hit? S legfőképpen: az Atlanti-óceán melyik oldalán találhatunk problémáinkra jobb megoldásokat?

David Harsanyi provokatív stílusban bontja le az európai felsőbbrendűség mítoszait, és igyekszik választ találni ezekre a hazai és Európa-szerte zajló vitákból  ismerős, nyugtalanító kérdésekre is.


Részlet a kötetből

 

1.

Európaizáció

A XX. században történtek után Isten elhagyta Európát, s erre minden oka megvolt.

P. J. O’Rourke

 

Háromszor annyi európai polgár dönt úgy minden évben, hogy el­hagyja otthonát, s az Egyesült Államokba költözik, mint fordítva.Ezen senkinek sem kellene meglepődnie. Bár Európa még ma is az egyik leggazdagabb hely a Földön, mára roskadozni kezdett fejnehéz intéz­ményei, gazdasági nehézségei, valamint morális vaksága és kulturális önfeladása súlya alatt. A mai Európa legfőbb jellemzői a szabályozatlan és pusztító tömeges migráció, a túlszabályozottságtól fojtogatott gaz­dasági élet, a magas munkanélküliség, a vállalkozószellem hiánya, a szétmálló civil társadalom, az alacsony termékenységi ráta, a lopakodó önkényuralom és ami a leginkább elkeserítő, az eszméikbe vetett hit teljes hiánya.

És mégis, annak ellenére, hogy Európa ábrándjai és hagyományai a szemünk előtt foszlanak szét, az amerikai elit jeles képviselői – többek között politikusok, akadémikusok, tudósok, újságírók – egyre nagyobb népszerűségre téve szert amellett érvelnek, hogy nyomasztó problé­máinkra az Atlanti-óceán túloldalán kell keresnünk a válaszainkat. Ezek az eurofilek a modern európai intézményeket, etikai megközelí­téseket, szakpolitikákat többre becsülik az itthoniaknál. Gúnyolódnak az amerikai élet gyermekes és közönséges természetén. Úgy tekinte­nek Amerikára, mint egy olyan helyre, amely tömve van tanulatlan, elhízott, fegyvermániás, televíziófüggő, nagy tételben vásárló, tátott szájú tuskókkal, akiknek minden vágya, hogy az állam gondoskodjon róluk. Számukra Európa lakossága jelenti a felvilágosodott, kiművelt, önzetlen embereket, akik önérdeküket feláldozzák a „közös jó” oltárán. Kibékíthetetlen ellenszenvvel viseltetnek azon társadalmi jellemzők iránt, amelyek oly markánsan vannak jelen az amerikai pszichében: a kockázatvállalásra való hajlandóságot, az egyéni szabadságot és a zsidó-keresztény gyökereket olyan dolgoknak tekintik, amelyek gátolják a modern európai eszmék terjedését.

És csakugyan, az európai kormányzati intézmények leghangosabb éltetői az Egyesült Államokban kivétel nélkül azok közül kerülnek ki, akik a legszenvedélyesebb kritikusai társadalmunk dinamizmusának és csodálatra méltó rendezetlenségének. Azok a tényezők, amelyek gazdaságunk világelsőségéhez vezettek – a nem tervgazdálkodás alapján működő, szabályozatlan, individualista és látszólag kaotikus szabadpiacok – sértik ezen emberek technokrata érzékenységét. Az eurofil megközelítés elveti az individualizmust, az önellátásra törekvést és leginkább az átlagos polgártársai zabolátlan magabiztosságát. Az eurofilek szerint az amerikai kivételesség, vagyis az az eszme, hogy az Egyesült Államok különleges szerepet játszik a világtörténelemben, visszatetsző és téves gondolat.

Nem csupán az amerikai baloldal képviselői keresik Európára te­kintve a válaszaikat. Bár való igaz, hogy az európai minták követése nagyobbrészt a politikai baloldal jellemzője, hiszen számukra a közpon­tosított irányítás eszméje előrébb való az egyéni döntések jelentőségének elismerésénél, az amerikai nacionalisták és a teokratikus értelmiségiek is egyre inkább hajlanak arra, hogy olyan aggasztó problémákra, mint a csökkenő születésszám, a templomba járók számának drasztikus zuhanása, illetve országunk általuk vélt morális hanyatlása, olyan or­szágokban keressenek választ, mint Magyarország, Oroszország vagy más kelet-európai államok. Könyvemben azonban túlnyomórészt csak azokkal a felvetésekkel foglalkozom, amelyeket az amerikai baloldal  

fogalmaz meg a Nyugat-Európa vagy az Európai Unió tagországai iránt érzett elvakult szerelmi vágyódásában. Ugyanis amikor ezek az eurofilek elismerő pillantásokat vetnek az Atlanti-óceán túlfelére, vi­gyázó tekintetük nem Törökországra, Bulgáriára vagy Albániára esik, még akkor sem, ha ezen országok politikai rendszerei sokat átvettek az általuk annyira csodált szocialisztikus megoldásokból. Nem, az ő epekedésük tárgya inkább Franciaország, Németország és a skandináv államok. Elég baj ez nekünk.”

 

Megrendelhető kedvezménnyel a kiadó webáruházában:  

Multiverzum Kiadó2024. március 28., csütörtök

Újrafordított Philip K. Dick, Jack Ketchum-folytatás és új Carley Fortune-kötet az Agave áprilisi újdonságai közt

Újrafordított Philip K. Dick, Jack Ketchum-folytatás és új Carley Fortune-kötet az Agave áprilisi újdonságai közt


Áprilisan több közönségkedvenc szerzőnk is visszatér végre! Lassan végéhez érünk Philip K. Dick életművének, ezúttal Pék Zoltán új fordításában jön egy klasszikus korai műve. Folytatódik Jack Ketchum tavaly nagy sikert aratott Holt idénye egy brutális folytatással. A tavalyi nyár egyik slágerkönyve volt Carley Fortune Minden elmúlt nyár című romantikus története, áprilisban pedig jön a szerző második regénye. Ugyanígy visszatér a tavaly szintén közkedvelt Egyikünk meg fog halni című thriller szerzője, Jeneva Rose is egy újabb csavaros történettel. A hónap második felében érkezik az idei első félévünk egyik kedvence, a négyszeres Oscar-díjas A víz érintése írójának, Daniel Kraus-nak az új műve, az áprilist pedig majd egy igazán varázslatos tündérdérmese első része zárja Heather Fawcett tollából.


Philip K. Dick: A kozmosz bábjai

Egy korai Philip K. Dick klasszikus Pék Zoltán új fordításában

Amikor Ted Barton egy megérzésnek engedve visszatér a szülővárosába, az álmos kis Millgate-be, döbbenten látja, hogy az teljesen megváltozott. Nemcsak minden ház és épület más, de egyetlen ismerőst sem talál.

A rejtély tovább mélyül, amikor a helyi újság régi számában azt olvassa, hogy a millgate-i Ted Barton tizennyolc éve meghalt.

Mivel már elhagyni sem tudja a várost, hiába próbálja, Barton kénytelen-kelletlen nekiáll nyomozni az itt ható titokzatos erők után, és ezzel egy olyan játszmába keveredik, amely messze nem egyetlen emberről vagy akár egy városról szól.

Noha ez az 1957-ben megjelent regény a korai művei közé tartozik, ugyanúgy a sötétség és fény, valóság és illúzió problémáját járja körül, mint ahogy azt Philip K. Dicktől megszoktuk és várjuk.

Megjelenés: április 4.

Jack Ketchum: Ivadék

Folytatódik a Holt idény története tíz évvel az előző eseményei után

Dead River seriffje azt hitte, egy évtizeddel korábban végzett a kannibál barbárok primitív, barlanglakó törzsével. Ám a klán valahogy fennmaradt. És szaporodik. És vadászik. És öl és eszik. És az elszigetelt, békés városka lakóinak, akik a civilizáció elől menekültek ide, most ismét az életükért kell küzdeniük…

Amikor már remélted, hogy sikerült elfojtani a Holt idény borzalmait, kiderül, hogy a Család még mindig él, és tagjaik évek múltán is terrorizálják Maine partvidékének lakosságát. És a családi tradíciónak megfelelően szomjazzák az életet – a te életedet is.

Megjelenés: április 9.

Carley Fortune: Várlak a tónál


Jön a Minden elmúlt nyár szerzőjének második regénye 

Találkozzunk ​egy év múlva… És ezúttal ne hagyj cserben!

Fern Brookbanks felnőtt életének túl nagy részét pazarolta arra, hogy Will Baxteren agyaljon. A húszas évei elején mindössze egy napot töltött együtt a bosszantóan szívdöglesztő és idealista művésszel egy véletlen találkozásnak köszönhetően. Az időzítés rossz volt, a kémia viszont tagadhatatlan: minden titkukat és álmukat megosztották egymással, és megfogadták, egy év múlva újra találkoznak. Fern elment a megbeszélt helyre. Will nem.

Évekkel később, harminckét évesen Fern élete kicsit sem hasonlít arra, amit egykor elképzelt magának. Ahelyett, hogy meghódítaná a nagyvárost, édesanyja tóparti panzióját vezeti, hiába fogadta meg hajdanán, hogy erre soha nem kerülhet sor. Az egész hely egy káosz, ráadásul az ex-pasija a menedzser.

Fernnek szüksége van egy tervre – egy mentőövre. Meglepetésére ez épp Will képében érkezik, aki kilenc év késéssel, kezében bőrönddel toppan be, készen arra, hogy segítsen. Talán a férfi az egyetlen, aki megérti, min megy keresztül. De hogyan is bízhatna ebben a drága öltönyös látomásban, aki cseppet sem hasonlít arra a fiatal srácra, akit annyi évvel ezelőtt megismert? Will titkol valamit, és Fern már abban sem biztos, hogy tudni akarja, mit.

De tíz évvel ezelőtt Will Baxter megmentette Fern Brookbankset. Vajon képes lesz most a nő viszonozni a szívességet?

Megjelenés: április 9.

Jeneva Rose: Hiba volt idejönnöd

Érkezik az Egyikünk meg fog halni szerzőjének újabb csavaros thrillere

 

Grace ​Evans kibérel egy farmházat Wyoming közepén, hogy kiszakadjon túlhajszolt New York-i életéből. A kiruccanása ráadásul nem is kezdődhetne jobban, mivel az idilli ház tulajdonosa egy rendkívül jóképű férfi Calvin Wells személyében. Eleinte ugyan nehezen találják meg a közös hangot, mert két nagyban eltérő világból származnak, de a vidéki lét mindennapjai és szállásadója kedvessége elbűvöli Grace-t. Ám idővel észrevesz pár baljós jelet. Például, hogy nincs kiépítve a mobilhálózat. Nemrég eltűnt egy nő a környéken. És mintha a farm körül is lennének furcsaságok.

A nyugtalanító körülményeket eleinte áthidalja a kettejük közötti vonzalom és egymáshoz való lassú, de biztos közeledésük, ám ahogy érkezik a nő távozásának ideje, a dolgok súlyosan elromlanak. A könnyed flörtölésekből hamarosan hazugságok sűrű hálója szövődik: Calvin rajongása aggasztó megszállottságba csap át, ugyanakkor gyanítani kezdi, hogy Grace nem őszinte vele, kezdve azzal, hogy miért bérelte ki a házát. Eddig is tudtuk, hogy a futó kalandokban könnyen sérülhet valamelyik fél, de Grace-re és Calvinre valami sokkal szörnyűbb vár ebben a nyugtalanító, feszültséggel teli thrillerben.

Megjelenés: április 16.

Daniel Kraus: Bálnahullás

Jónás könyve-parafrázis, apa-fiú regény és kiállás a klímavédelemért 

A ​marsi és a 127 óra találkozik ebben az erőteljesen emberi és tudományos precizitással megalkotott thrillerben, melyben egy huszonnégy méteres, hatvan tonnás ámbráscet nyel magába egy búvárt, akinek csupán egyetlen órája marad a menekülésre, mielőtt elfogyna az oxigénje.

Jay Gardiner a lehetetlenre vállalkozik – meg akarja találni apja holttestének maradványait az Atlanti-óceánban Monastery Beach partjainál. Tudja, hogy kevés esély van a sikerre, de Jay azt gondolja, ez az egyetlen járható útja annak, hogy felszabaduljon a bűntudat súlya alól, melyet az apja halála óta cipel magával, aki nemrég öngyilkosságot követett el.

A merülés jól kezdődik, de egy óriáskalmár hirtelen megjelenése Jay-t komoly veszélybe sodorja, melyet aztán a végtelenségig fokoz egy táplálékért érkező ámbráscet feltűnése. Jay hamarosan a kalmár csápjai között találja magát, mely egyenesen magával rántja a bálna szájába, majd pedig a bálna első gyomrába a négy közül. Jay gyorsan ráébred, hogy csupán egyetlen órája maradt, mielőtt az oxigéntartálya kimerülne – egy óra, hogy legyőzze saját belső démonait, és kiszabaduljon a bálna gyomrából.

Daniel Kraus, A víz érintése írójának új regénye filmbe illő, lebilincselő thriller egy fiatal férfiról, aki már letett mindenről… hogy aztán életének értelmét a legveszélyesebb és legszokatlanabb helyen találja meg újra.

Megjelenés: április 16.

Heather Fawcett: Emily Wilde tündérenciklopédiája

Varázslatos izlandi tündérmese az 1900-as évek egy képzeletbeli világában

Jóllehet ​Emily Wilde professzor nem tudja, hogyan kell társaságban viselkedni – vagy egyáltalán elérni, hogy meghívják valahova –, de jó úton jár afelé, hogy a világ egyik legnevesebb drüadológusa, azaz szerzeteket tanulmányozó tudósa legyen. Épp a tudományos közösség első, mindent átfogó tündérenciklopédiáján dolgozik, amitől pályafutása felívelését várja, és már csak egy fejezet van hátra, ami a sarkköri Ljoslandon élő titokzatos rejtettekről szólna.

Ám Emily teljesen idegen terepen találja magát, amikor megérkezik Hrafnsvik csodás, de zord falujába. A külvilágtól szinte teljesen elszigetelten élő helyieknek egymásra kell hagyatkozniuk a túlélés érdekében, és Emily társas készségek hiányában hamar magára haragítja a fél falut. A dolgok tovább bonyolódnak Wendell Bambleby professzor érkezésével, aki Emily egyetemi riválisa, és szintén a rejtetteket kutatja.

Amikor a lehengerlő természetű férfi felajánlja Emilynek, hogy dolgozzanak együtt, a nő kénytelen elfogadni az ajánlatát, máskülönben fennállna a veszélye annak, hogy Bambleby kisajátítja magának az összes felfedezés érdemét. Ugyanakkor azt is tudja, hogy Wendell több annál, mint aminek látszik, és nem bízhat meg benne. Emily csakhamar azon kapja magát, hogy hiába szeretne tudományos távolságot tartani a ljoslandi szerzetektől, belekeveredik gonosz játszmáikba. Ha Wendell-lel együtt segíteni akar Hrafnsvik lakóinak, nemcsak a hőn dédelgetett tudományos objektivitását kell kockára tennie, hanem az életét is.

Heather Fawcett regénye egy varázslatos izlandi tündérmese, ami az 1900-as évek egy képzeletbeli világában játszódik, ötvözve az EzüstfonásA Hollókirály és a Ház az égszínkék tengernél különleges hangulatát.

Megjelenés: április 23.A könyveket itt tudjátok beszerezni.

Agave Könyvek

2024. március 27., szerda

Jud Meyrin: Vérbeli detektív könyvbemutató 2024.márc.23.

2024. Március. 23-án, szombaton délután 13.30-kor jelen voltam Jud Meyrin: Vérbeli detektív könyvbemutatóján. Nagyon szuper hangulatban telt el. Kicsit korán is érkeztem, nem számoltam, hogy gyors leszek. Meg aztán most kivételesen egyedül érkeztem, aminek nagyon örültem. Viszont szétnézni nagyon nem volt kedvem. Majd legközelebb. 13.30-kor kezdődött a bemutató. Előtte kb 10 perccel mentem be. Kikértem egy cappucinót. Lövésem sem volt milyen lehetett, de finom volt. Legközelebb itallapot is kérek. Hátha valami finomat is találok.


A rendezvényen jó hangulatban telt el, Tira Nael főszerkesztő nyitotta meg a könyvbemutató egy sor kérdéssel bombázva Jud Meyrint, aki készségesen válaszolt is. Majd ezután fel is olvasott egy részletet a könyvből.


Számomra megtisztelő, hogy végig nézhettem írónő pályafutását. Részese lehettem a történetei alakulását. Ben és Flóra, Tristan és Lottie, Black és Francesca. Remélem sok ilyen történettel fog megörvendezni minket Judit.
A felolvasás után pedig lehetett kérdezgetni az írónőt, és éltek is lehetőséggel. Én nem mertem kérdezni, pedig kiváncsi lettem volna, hány sorozatot szán a Felföldi és a Rózsakői  könyveknek.

Aztán jöhetett egy kis szelfi Jud Meyrin/Megyeri Judit írónővel. Elmondhatatlanul szuper volt a könyvbemutató. Legközelebb is jönni fogok és a Bookta kávézóba is.


A könyveket itt tudjátok beszerezni:

Ismerjük meg közelebbről a szerzőket! Selena B. Lowell-("Leírhatatlan, elképesztő… Igazából fel sem fogtam, hogy a saját könyvemet fogom a kezemben.")

Ismerjük meg közelebbről a szerzőket! rovatomban, felkeresett az írónő, egy interjú erejéig Selena B. Lowell, hogy meséljen kicsit magáról és a könyveiről. Ezúton is köszönöm, hogy a felkeresett. Az írónőnek eddig több kötete jelent meg, de többek között egy nagyon érdekes sorozatát lehet olvasni az Egy TikToker a barátom mely 1-2 része már megjelent, amit a NewLine Kiadó oldalán lehet megrendelni. Íme, az interjú, fogadjátok szeretettel!

 


Kérlek, mesélj magadról, mit lehet tudni rólad?

Egy kis faluban élek, ott is születtem. Nagyon szeretek utazgatni, és imádom az állatokat. Az írás az én szenvedélyem, és terápiám. Az írás mellett több más dolgokkal is foglalkozom. A lényeg, hogy soha nem unatkozom.

Egy TikToker barátom sorozat könyved sok kutatómunkát igényelt? Meddig tartott az írás folyamata?

Nem tartott sok kutatómunkával, hiszen a helyszíneken jártam, és ismerem. És rengeteget segítettek a könyvben szereplő barátaim is, hogy még valóságosabban át tudjam adni a könyv lényegét.

Történeteidben mennyire van jelen fantázia és valóság?

Van benne fikció is és valóság is. Arányaiban nem tudnám megmondani, hogy mennyi, inkább az olvasók fantáziájára bíznám ezt.

Mikor kezdtél el írni, hogyan kezdődött ez a szenvedély?

Volt egy hatalmas törés az életemben, és akkor nem tudtam, hogyan tovább. Először csak az érzéseimet akartam kiírni magamból, hogy könnyebb legyen, aztán beleépítettem egy fantázia világot is. Így íródott meg az első könyvem. Ezek után rájöttem, hogy én ezt akarom csinálni, mert ez tart életben. Hát így kezdődött ez a szenvedély…

Milyen érzés számodra, amikor befejezed a kéziratod?

Boldog vagyok, de egyben szomorú is, mert hiányérzetem támad, hiszen annyira benne vagyok a könyveimben. De aztán belegondolok, hogy újabb történetet oszthatok meg az olvasóimnak, vagy a leendő olvasóimnak, és ez boldogsággal tölt el.

Fent vagy TikTokon, mennyire befolyásol téged vagy az olvasóid? Érdemes íróként fent lenni?

Érdekes dolog ez, mert pár évvel ezelőtt még nem szerettem a TikTokot, és nem is tudtam mit kezdeni vele. Aztán ráéreztem az ízére, és nagyon szeretek TikTok videókat készíteni. Nekem sokat segít, hogy megismerhessék a könyveimet akár egy részlet vagy pár mondat erejéig. Ez által többen kedvet kaptak már, hogy elolvassák a könyveimet. Ezért úgy gondolom, hogy érdemes íróként fent lenni ezen a platformon.

Kerültek már ki onnan olvasók ezen a platformon?

Merem mondani, hogy a legtöbb olvasóm erről a platformról származik. Innen is puszilom őket.

Egy TikTokker egy sorozat, nem is akármilyen sorozat. A főszereplőket valakiről mintáztad? Kik voltak, akik  ihletet adtak a történeteidhez?

Nem titok, hogy a két főszereplő, két ismert TikTokerről lett mintázva, akik a való életben is barátok. Az egyikük Fabien Tietjen (Lukas), aki az első két kötet borítóján is szerepel, a másik pedig Williwhex (Klaus).

A második kötetben feltűnik még két fontosabb főszereplő, akik a saját nevükön szerepelnek. Ők szintén ismert TikTokerek.

Hány részt tervezel? Lesz-e más köteted ezen kívül?

Egy részesre terveztem, sosem gondoltam volna, hogy lesz második rész, viszont még egy harmadik rész biztosan lesz. Aztán ki tudja még, hogyan alakul.

Milyen érzés volt, amikor az első könyved megjelent?

Leírhatatlan, elképesztő… Igazából fel sem fogtam, hogy a saját könyvemet fogom a kezemben. Na jó, kicsit büszke voltam magamra, mert soha nem gondoltam volna azelőtt, hogy valaha is én könyvet fogok írni.

A köteteidben vannak kedvenc jeleneteid? Vagy volt olyan, amiket nehezen tudtál megírni?

Minden könyvemben vannak kedven jeleneteim. Az árnyékfalu horror könyvemben kifejezetten sok. Persze a TikToker könyvekben is, mert néha jó nosztalgiázni. 

A TikToker második részét volt elég nehéz volt megírnom, hiszem érzelmi kavalkádok dúltak bennem a magánéletemben is, és így a könyvben is. Ezt több olvasóm is jelezte, hogy érzékelték olvasás könyvben, amely még hitelesebbé tették a történetet, mert velem együtt sírtak és nevettek.

Hogyan születik meg egy-egy történeted? Van valami inspiráció, ihlet, amihez nyúlsz?

Mivel nem élek unalmas életet, így mindig van miből táplálkoznom.

Legfőképp emberek inspirálnak. De vannak adott helyzetek is, amelyek ihletett adnak nekem.

Kik láthatják először a kéziratod? Kik olvassák elsőként, kinek a szava számít, akik beleszólhatnak a szöveg, történet alakulásába?

Van egy nagyon jó barátnőm és egyben előolvasóm is Fülöp Ági. Ő az, aki legelőször olvashatja el a kéziratomat. A kézirat alakulásába nem engedek senkit beleszólni, viszont az ő véleménye számomra nagyon fontos, mert sokszor a kéziratban olyan dolgokat vesz észre, amit én egyáltalán nem.

Mit üzensz az olvasóidnak, mi várható még tőled az idén?

Erre az évre két könyvet terveztem, de sajnos eléggé csúszásban vagyok velük.

Amin most dolgozom a Tell me About Tomorrow - Mesélj a holnapról címet kapta. Ez a romantikus könyv Cooper Noriega TikToker emlékére készül, természetesen a szülei beleegyezésével. A csodás L.A.-be kalauzolom el majd az olvasókat. A sztori fő műfaja romantikus, de boncolgatni fogok komolyabb témákat is (depresszió, öngyilkosság stb). Szóval lesz szerelem, humor, dráma, népszerűség, TikTok, fájdalom és minden, ami ezt a történetet teljessé varázsolja majd.

A történet részben megtörtént eseményeket tartalmaz, a szereplőket pedig ismert TikTokerek formázzák majd meg.

A  másik könyv egy pszicho - thriller, MR: TOXIC címmel. Egyenlőre csak annyit, hogy aki szereti a beteg történeteket, az most megkapja. Szintén valós eseményeket tartalmaz majd… Úgyhogy az üzenem mindenkinek, hogy érdemes várni a könyveimre, mert lesz itt minden. Ezeken kívül pedig még mindig sok történet van a fejemben.

Írónő köteteit a NewLine Kiadó oldalán szerezhetőek be.

Selena B. Lowell szerzői oldala

Interjú Mosonyi Mara írónővel, aki Álomgyár egyik sikerszerzője lett. - ("Azoknak ajánlom, akiknek fontos a romantikus szál, de unják már az elcsépelt, klisés szerelmi töténeteket.")

Köszönöm Mosonyi Mara írónőnek, hogy interjút készíthetek. Írónőnek nemrégiben jelent meg A szirt c. könyvnek az Álomgyár Kiadó gondozásában. Mosonyi Marának már van egy megjelentetett kötete az Olmec. Azóta is kíváncsian vártam miféle könyvek fog előrukkolni.Kérlek, meséld el mi történt veled Olmec című könyved megjelenése után?  Olmec 2018-ban jelent meg, azóta sok minden történt. Álomgyár Kiadó egyik sikerszerzője lettél. Mely megjelent A szirt. Miben más az Olmectől?

Az Olmec című regényem is tartalmaz romantikus, és krimi vonalat, illetve a thriller sajátosságait is magán viseli. A szirt is ebben a műfajban mozog, de talán itt a romantikus, erotikus szál némileg hangsúlyosabb, mint az előző könyvemben, ezek mellett pedig végig van izgulnivalója az olvasónak, tehát borzongat, ahogy egy thillertől el lehet várni.

A szirt című könyved az Álomgyár Kiadó gondozásában jelent meg. Kinek szól a történet, kiknek ajánlanád?

Azoknak ajánlom, akiknek fontos a romantikus szál, de unják már az elcsépelt, klisés szerelmi töténeteket. Nagyon sok romantikus könyv egykaptafára íródik. Többnyire egy mesésen gazdag, rendkívül jóképű, gyermekkori traumái miatt dühkezelési problémákkal küzdő milliomos toxikus kapcsolatát mutatják be egy kedves, szerény lánnyal, aki képtelen ellenállni a férfi vonzerejének. Semmi gond ezekkel a történetekkel, de tapasztalatom szerint az olvasók keresik az újat, azt, ami valamiben más.

Azoknak ajánlanám A szirt című könyvemet, akik szeretik a rejtélyeket, a szerelmi szálakat, a drámát, a borzongást, és a finom erotikát. Ha már egyediség… Azt hiszem megírtam az egyik legmegosztóbb erotikus jelenetet, amire még nem volt példa általam olvasott könyvekben.

Bátran vágjanak bele azok is, akik csak romantikus könyveket olvastak eddig. Nem fognak csalódni!

Ha kulcsszavakkal akarnám jellemezni a regényeimet, talán ezeket használnám: rejtély, szenvedély, veszély, fordulatok, barátság, gyűlölet, rivalizálás.

Könyvedben előfordul krimi és romantikus szál, melyik erősebb és miért?

A kettő teljesen összefonódik, egyik sem tud a másik nélkül létezni. Ha mégis választanom kellene, akkor azt mondanám, egy hajszálnyival a romantikus szál erősebb. Az Álomgyár kiadó olvasói között markáns tábora van a romantikus könyvek rajongóinak, őket is céloztam  A szirttel. A visszajelzések szerencsére pozitívak.

Olvastam Facebookon oldaladon, hogy Olmec c. könyv újra kiadásra kerül. Mire számíthatunk? Új külső, belsőt kap?

Teljesen új borítóval fog kijönni a könyv, de a tartalom változatlan marad. Nagy szerelmem az a történet, örülök, ha megoszthatom azokkal, akik még nem ismerik. Hihetetlen öröm számomra, hogy A szirt sikere után az olvasók kíváncsiak az Olmecre is, olyannyira, hogy elkezdték beszerezni használtan, antikváriumokból.

Milyen érzés volt megírnod A szírt könyved?

Valahol azt olvastam, a második könyvet megírni a legnehezebb… Van benne valami, hiszen legalább olyan jónak kell lennie, mint az elsőnek, de nem ismételheted magad. Amikor már megvoltak  a karakterek a fejemben, onnantól nagyon élveztem a folyamatot. Minden szereplő izgalmas valamiért. Az Ukrán dúsgazdag lánya, akit soha nem fogadott be az elit társaság,  a tökéletes családból származó ex-katona, aki poszttraumás stressz szindrómában szenved, és talán nem is olyan feddhetetlen, a bűnöző, akinek szerethető oldala is van, az ügyvéd lánya, aki előtt fényes jövő áll, de tévúton jár, vagy a focicsapat kapitánya, aki súlyos titkokat rejteget…

Mennyi ideig tartott megírnod? Volt-e múzsád, ihlet adó?

Konkrét múzsám nincs. Szeretem figyelni az embereket, feltérképezni a motivációikat, egymáshoz való viszonyukat, neveltetésükből, családi hátterükből adódó viselkedésmintákat. Jó emberismerőnek tartom magam, ez fontos, ha hiteles karaktereket akarunk alkotni. Ettől támad a „mintha én ismernék ilyen embert” érzése az olvasónak.

Néhány író/szerző szokott olvasni, te szoktál olvasni? Ha igen, mit illetve van-e kedvenced?

Mostanában sajnos nem volt időm olvasni.

Melyik rész volt számodra könnyebb, nehezebb megírnod?

Bőven vannak megosztó részek a regényeimben. Ezekhez mindig óvatosan nyúlok. Tárgyilagosan de nagyon nyíltan. Ha már megterheltem az egyik főszereplőt egy bűnnel, akkor nem csak megemlítem, hanem részletesen le is írom azt. Így fair.

Voltak kedvenc jeleneteid?

Igen. Clara és Felix közös jelenetét szívesen írtam, holott nem ők az abszolút főszereplők. Másik kedvenc jelenet, amikor az egyik szereplő, akit többen gyanúsítanak egy bűnténnyel, visszagondol a kérdéses, viharos éjszakára, melyena tragédia történt, és az ő szemszögéből is megismerhetjük a történteket.

Mennyit kellett kutatnod, hogy tökéletessé váljon a történeted?

Az első kötetemben hatalmas kutatómunka van, erről már meséltem régebben. Őszinte leszek. Másodjára már kicsit „megúszós” voltam, nem véletlen, hogy A szirt egy kitalált kisvárosban St. Chapelben játszódik. Így a kutatómunka a tizedére csökkent. A migrénnel, és a PTSD-vel (Poszttraumásstressz szindróma) érintett karakterek miatt rendkívül alaposan utánanéztem  ezeknek a betegségeknek, illetve kezelési módjainak. Sajnos személyes tapasztalataim is vannak a migrénnel kapcsolatban. Nagyon örültem, amikor egészségügyben dolgozó olvasóimtól kaptam elismerő szavakat, amiért hitelesen jelenítettem meg ezeket.

Milyen érzés volt számodra második köteted kezedben tartani?

Nagyon nagy öröm volt, tudván, hogy az ország legtöbb könyvesboltjában kapható lesz.

Honnan merítesz ötletet, ihletet? Vagy esetleg van egy írónak múzsája?

Emberek között dolgozom, sok barátom van, tanultam pszichológiát. Téma akad mindig, szinte „az utcán hever”. Rengeteg tervem, ötletem van még, csak győzzem megírni.

 A könyvet itt tudjátok beszerezni:

Álomgyár Kiadó

Mosonyi Mara írói oldala

2024. március 22., péntek

Mit olvassak? 1.rész -("Hiszem, hogy minden történet megtalálja maga olvasóját. Függetlenül milyen zsánerben íródik.")

Idei első bejegyzésem a Mit olvassak? rovatomban, ahogy eddig is, most is három kötetet ajánlok nektek. Természetesen olyat, amit jó magam elolvastam, és szívből merem ajánlani.
Hiszem, hogy minden történet megtalálja maga olvasóját. Függetlenül milyen zsánerben íródik.

Három magyar szerzőtől ajánlok nektek könyveket..
Egy romantikus krimi, egy horrort és egy fantasy kötet. Remélem nektek is annyira bejön ez a három kötet, mint nekem is.Jud Meyrin
Vérbeli detektívek

Tartalom

Benjamin Burke azt hitte, tökéletes a terve. Elviszi a barátnőjét, Flórát egy régóta esedékes romantikus utazásra Skóciába, közben szimatol egy kicsit az ügyben, ami hónapok óta ébren tartja éjszakánként. Persze Ben életében soha semmi nem ilyen egyszerű, a tervei pedig hajlamosak gajra menni. Ezúttal a szokásosnál is jobban. Köszönhetően egy holttestnek, egy eltűnt lánynak, na meg Tristan Hunternek, az edinburghi zsarunak, akivel – mindkettőjük pechjére – kereszteződnek az útjaik.

Ben és Tristan azon kapják magukat, hogy őrült balhéba keverednek, ahol minden sarkon veszély les rájuk, miközben legszívesebben egymásnak is bemosnának.

Vajon sikerül összedolgozniuk és túlélniük a közös kalandot?

Jud Meyrin Rózsakői rejtélyek és Felföldi rejtélyek sorozata fonódik össze ebben a fergetegesen adrenalindús bromance-ban

Csák Viktor
Silent Zone

Tartalom

Cassius és Abigail hét éve járja a pusztaságot, ahol valaha Észak-Amerika virágzó városai álltak. A sokat látott férfi még a járvány elején vette szárnyai alá a fiatal lányt, akinek próbált mindent megtanítani a túlélésről. Feladata azonban nehéz: egyaránt meg kell küzdenie a veszett vadakká változott fertőzöttekkel és a fosztogatókkal, sőt, néha még Abigaillel is, aki egyre többször gondol mást a túlélésről, mint Cassius.
Vajon mi a kötelességük? Segíteni, akin csak tudnak, vagy a legjobb, ha csak magukkal és a saját életükkel törődnek?
Amikor találkoznak egy elpusztult telep két túlélőjével, Daviddel és Megannal, úgy döntenek, hogy segítenek nekik eljutni az egyik kolóniába, ahol Megan biztonságban megszülheti gyermekét. Csakhogy a megpróbáltatások java még hátravan, és a hosszú út során nemcsak a veszettektől kell tartaniuk.

Szabó Krisztina
Ezüsterdő

Tartalom

Egymásba ​szerethet a farkas és a vadász?

A mágikus képességekkel bíró Grosvenor-ház a kezdetektől fogva védelmezi az Ezüstvidéket és a környező országokat a farkas alakváltóktól. Ám az egykor nagy hatalmú családból napjainkra csupán ketten maradtak: Calluna és a nagymamája. Nem sokat tehetnek az ifjú Faelan király ellen, aki a trónra kerülését követően merész hódító hadjáratba kezdett. A farkasok jelentette fenyegetés nőttön-nő.

Amikor a farkaskirály házassági szövetséget ajánl, Calluna az otthona
és a szerettei védelmében kénytelen igent mondani. Előítéletekkel felvértezve száll le a repülőről a Lykon Birodalomban. Csakhogy Faelan egészen másnak bizonyul, mint hitte, és egyre nehezebb összeegyeztetni a kegyetlen uralkodó képét azzal a férfival, akit megismer.

Ráadásul nem elég, hogy vonzalom ébred benne az ellensége iránt, megdöbbentő családi titokra is bukkan Lykaiában. Mégis mi köze az ősének a farkasokhoz? És mi az a különös mágia, ami összeköti őt Faelannel?

Calluna kénytelen helytállni a veszedelmekkel teli, ellenséges udvarban, és fényt deríteni az igazságra, mielőtt minden, amit szeret, menthetetlenül odavész.

Merülj el ebben a szerelemmel, titkokkal és mágiával teli modern mesében!

Szabó Krisztina: Ezüsterdő - ("Izgalmas és szórakoztató is volt egyszerre, emellett sok-sok családi titok is rejtett magában ez a kötet. Úgy érzem, hogy ebben a történetben több van, mint ami látszik. ")

~~~ Recenzió ~~~

Szeretném megköszönni Könyvmolyképző Kiadónak, hogy idén is bizalmat szavaztak az 5 könyv elolvasására. Elsőként Szabó Krisztina: Ezüsterdővel kezdtem. Az írónőnek már van egy megjelent könyve Az ellopott kívánság címmel. Én a második kötet olvastam el, mely tavaly jelent meg, az Ezüsterdő címmel. Kedvenc lett.

Szabó Krisztina
Ezüsterdő

Tartalom

Egymásba ​szerethet a farkas és a vadász?
A mágikus képességekkel bíró Grosvenor-ház a kezdetektől fogva védelmezi az Ezüstvidéket és a környező országokat a farkas alakváltóktól. Ám az egykor nagy hatalmú családból napjainkra csupán ketten maradtak: Calluna és a nagymamája. Nem sokat tehetnek az ifjú Faelan király ellen, aki a trónra kerülését követően merész hódító hadjáratba kezdett. A farkasok jelentette fenyegetés nőttön-nő.

Amikor a farkaskirály házassági szövetséget ajánl, Calluna az otthona
és a szerettei védelmében kénytelen igent mondani. Előítéletekkel felvértezve száll le a repülőről a Lykon Birodalomban. Csakhogy Faelan egészen másnak bizonyul, mint hitte, és egyre nehezebb összeegyeztetni a kegyetlen uralkodó képét azzal a férfival, akit megismer.

Ráadásul nem elég, hogy vonzalom ébred benne az ellensége iránt, megdöbbentő családi titokra is bukkan Lykaiában. Mégis mi köze az ősének a farkasokhoz? És mi az a különös mágia, ami összeköti őt Faelannel?

Calluna kénytelen helytállni a veszedelmekkel teli, ellenséges udvarban, és fényt deríteni az igazságra, mielőtt minden, amit szeret, menthetetlenül odavész.

Merülj el ebben a szerelemmel, titkokkal és mágiával teli modern mesében!

Véleményem
5/5

Sokszor elgondolkodtam azon,hogy az, írók akik fantasy történeteket írnak, hogy tudnak ilyen izgalmas, fordulatos és összetett világot felépíteni. Én tuti elveszteném a fonalat.  Ez a könyv nagyon tetszett, mellesleg megint a második kötettel kezdtem, holott az írónőnek van már megjelent könyve.
Sebaj! Ez már sajnos szokásommá vált, hogy fordítva olvasok egy könyvet.
Először is a borító, ritkán ejtek szót róla, de most nem tudok elmenni mellette. Gyönyörű lett, nagyon tetszik. Ne értsetek félre, fél pucér pasik is bejönnek, de inkább az ilyen borítók sokkal hatásosabb, szebbek, hangulatosabbak.

A történet pedig, annyira könnyű, olvastatta magát, nem volt számomra túlírt, semmi sallang, kitölthető részek sem. Pont annyi volt, amennyinek kellett lennie. Izgalmas és szórakoztató is volt egyszerre, emellett sok-sok családi titok is rejtett magában ez a kötet. Úgy érzem, hogy ebben a történetben több van, mint ami látszik. Ahogy kiolvastam, arra gondoltam, hogy megérne egy folytatást, egy sorozatot ez a történet.

Szívesen olvasnék Riekaról és Connorról, szerintem érdekes lehet az ő történetük, annak fényében, hogy mit tett Rieka, Calluna és Faelan páros ellen.

Azt hiszem, egyre jobban kezdem,megszeretni ezt a zsánert. Eddig is szerettem, de ezek után, ha ilyen szuper szerzők adnak ki fantasy történeteket, nem lehet okom a panaszra.

Bízom benne, hogy Krisztinának nem ez lesz az utolsó kötete. Ezüsterdő után, szívesen elolvasnám az első könyvét, idén is újabb kedvencet avattam az Ezüsterdőt.

Szívből ajánlom minden fantasy rajongóknak, és annak is akik szeretik vérfarkasos,varázsos történeteket. Igazi csemege a fantasy olvasóknak.

A könyvet itt szerezheted be:

Könyvmolyképző Kiadó

Szabó Krisztina szerzői oldala