A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Ajánlók. Összes bejegyzés megjelenítése
A következő címkéjű bejegyzések mutatása: Ajánlók. Összes bejegyzés megjelenítése

2024. január 31., szerda

A Prae Kiadó 2024-es tervei, megjelenései

A Prae Kiadó 2024-es könyveiről

A  Prae Kiadó évek óta kultúrateremtő központként dolgozik, kortárs magyar és világirodalmi megjelenéseivel, irodalom- és kultúratudományos, értekező prózai munkáival, illetve Krimi ma elnevezésű, igényes kortárs magyar krimikínálatával a magyar könyvkiadás fontos szereplőjévé vált. A kiadó 2024-ben nehéz helyzetbe került, nem részesült a közpénzből gazdálkodó Nemzeti Kulturális Alap támogatásában. Számunkra ugyanakkor nagyon fontos, hogy az olvasók szeretik a könyveinket, a szépirodalmi kiadványainkat ugyanúgy, mint a kultúratudományos munkákat. Az alábbiakban azokat a műveket mutatjuk be, amelyek megjelenése idén biztosnak tűnik. Számos kézirat sorsa egyelőre bizonytalan, és majdnem ugyanennyi kiváló kötetet tervezünk, amelyek kizárólag pénzhiány miatt nem kerülhetnek ebben az évben az olvasók kezébe.


Költészet

A versolvasás komolyságot, odafordulást, elmélyülést igényel, ami által úgy láthatjuk a világ dolgait, ahogyan korábban sohasem. Célunk, hogy a Prae Kiadó kortárs magyar és világirodalmi lírakínálata megtalálja az érdeklődő olvasókat.

Idén tavasszal Láng Orsolya új kötete, a Ház, délután érkezik Lapis József szerkesztésében, ismét a marosvásárhelyi Lector Kiadóval közös gondozásban. A Személyes okok sikere után sokan várják már ezt az újat is.

Láng Orsolya – fotó: Weber Kristóf


Oda-vissza

Amikor azt kérdik tőle, hogy tud ott élni,
abban a kiábrándultságnak és gyanakvásnak
megágyazó fojtott közhangulatban,
arra gondol: máshol se tud.
Pedig most is éppen máshol van,
és most is éppen él, ráadásul jól.
„Érezze jól magát, használja ki”,
mondták búcsúzáskor, mint valakinek,
aki ritka lehetőséghez jutott.
És valóban. Ritkán utazik, mintha
lehetséges útiterveit lefedné, hogy
eleve idegenben él – onnan nézvést
külföldre távozik akkor is, amikor hazamegy.
Egy kisebbségi mindig kisebbségi marad,
de az ismerős diszkomfortérzettel
az otthona nem körülírható,
kapcsolataira nem terjed át.
A színes faházak tövében éri utol
az eddig ismeretlen hiányérzet.
A gyakorlati és szépérzékről
tanúskodó házsorok között, a virágba borult
vadgesztenyesoron uralkodik el rajta
a nem ide tartozás felismerése,
megérkezés valami jóba, ami nem az övé.
A tenger felől érkező rothadt algaszag,
a hajókürtök hangja, az ellenszélben
lebegő sirályok felkavarják,
ilyesmit érezhetnek az árva lányok, akik
a módos alapítványi árvaházakból
hálátlanul visszaszöknek a putriba,
kiállnak strichelni az utcára, mint egykor
csupán rossz hírből ismert anyjuk.
Nem, nem a fásultság, az elgyötört
arcok, a görcsös szemérmességgel
takargatott testek, palástolt érzékenység
hiányzik neki. Nem az előítéletekre épülő
nevelés, a gátlásokból kovácsolt elvek,
ítélkezéssel gyakorolt vallás, nacionalizmussá
gyúrt hagyomány. Nem a 
feloldódástól való félelem.
Itt az otthonost jót láthatja maga körül
magától értetődő természetességgel,
megtapasztalhatja, milyen, amikor
okafogyottá válik a belső emigráció.
Kiszolgáltatottnak érzi magát így,
kifordítva, mintha lelepleződtek volna
képzelgései, haza akar menni valahová,
ahol újra magába zárkózhat, titkos közösséget
teremtve a nehezen felkutatható hasonlókkal.
Kénytelen beismerni, hogy honvágya van.
Kognitív disszonanciába keveredett,
„visszatérek”, nyugtat mindenkit, aki marasztalja.
De magában már visszaszámol.


Locker Dávid az új költőnemzedék meghatározó figurája, a fiatalabb nemzedéket megmozgatja, érzi a korhangulatot. Rengeteg folyóirat-publikációja látott már napvilágot, a szerző Péczely Dóra szerkesztővel pedig Beszédkényszer című első kötetén dolgozik.

Locker Dávid – Fotó: Som Balázs


Beszédkényszer

Mondani kéne valamit.
Valamit, ami nem csak széljártatta nyelv,
de nem is az igazmondás otrombasága.
Valamit, ami nem állítás,
de nem is a doktoranduszok játszótere,
ahol intertextusok után kotorásznak.

Olyat, ami mégiscsak mond valamit, de nem úgy,
mint egy mozifilm,
aminek tanulságát az anyukák hazafelé
az anyósülésről magyarázzák.
Hanem úgy, mint egy tóparti emlék,
ami séta közben váratlan megszólal bennünk,
vagy mint egy ablaküveg,
amiben, a bentieket figyelve, egy pillanatra
meglátjuk magunk.

Szóval mégiscsak az igazságról kéne mondani valamit.
De nem úgy, mint a kamaszok,
olyan megingathatlanul.
Hanem szilárdan, mégis átjárhatón,
mint, mondjuk, egy reggeli pályaudvar.
Úgy, hogy a vers az legyen, mi legtöbb lehet:
mélységek szerkesztett látszata.

Vagy, ha más nem, csak félelemből mondani valamit.
Hogy nincs mit mondanunk.
A félelemből, hogy ha elhallgatunk,
épp úgy pergünk szét a szélben,
mint a szavaink, amiket eddig hajtogattunk:
nyomtalanul, és, mint egy kényszeres,
nagyotmondó első kötet,
nevetségesen visszhangtalanul.

Nagy veszteség a hozzátartozóknak, barátoknak, de az egész irodalmi életnek is Kabai Lóránt korai távozása. Idén a Prae Kiadó társkiadóként vállalta a költő-szerkesztő posztumusz verseskötetének megjelentetését.

Szergej Tyimofejev Lettországban élő orosz költő, író, médiaművész. Rendszeres résztvevője nemzetközi költészeti fesztiváloknak, műveit mások mellett angol, német, olasz, svéd és ukrán nyelvre fordították. A Replika a harmadik, Lettországban megjelent verseskötete, amely Vass Annamária fordításában január végén jelenik meg a Prae Kiadó gondozásában.

Szergej Tyimofejev: Replika


Kayla Czaga magyar származású kanadai költő első verseskötete, a Biztonsága érdekében, kérem, kapaszkodjon tavaly nyáron került a könyvesboltokba. Második kötete, a Dunk Tank az idei év második felében érkezik, fordítója újfent Kis Orsolya.


Dalszöveg

A Platon Karataev 2024-ben Napkötöző címmel új lemezzel készül, mely a Partért kiáltó méltó folytatásának ígérkezik. Dalszövegíró-énekesük, Balla Gergely ezúttal is Dobos Emőke grafikussal készíti a lemezhez tartozó, de önálló kötetként is forgatható dalszövegkönyvet, amelynek elődje a Prae Kiadó egyik sikerkiadványa volt 2022-ben.

Balla Gergely – fotó: Oláh Gergely Máté


Próza

Szkárosi Endre költő-performer, egyetemi tanár, a Szépírók Társasága egykori elnöke 2022-ben hunyt el. Hagyatékában izgalmas önéletrajzi próza lapult, ami Kerber Balázs szerkesztésében lát napvilágot idén.

Folytatjuk közkedvelt Krimi ma sorozatunkat, amelyben ismét új szerző, Kocsis Gergely mutatkozik be történelmi krimi-thrillerével. Az első világháború után vagyunk, egy volt katona, aki a könyv jelenében egy poszttraumás stressz-szindrómában szenvedő nyomozó, munkája közben az emberi bűnök hihetetlen mocskát ismeri meg. A kötetet Péczely Dóra szerkeszti.

Közös kiadásban jelenik meg a 16:9 Könyvműhellyel Lichter Péter Doktor Horror című thrillere, mely a közeljövőben játszódik, és főszereplője Heller Miklós, a T.-i Egyetem filmtudományi tanszékének oktatója.

Lichter Péter: Doktor Horror

Kultúratudomány

Kultúratudományi portfóliónk több munkával is gyarapszik idén, ezek közül két irodalomtudományos és két filmes könyvet emelünk ki.

Az élet lármája – Biopoétika a 20-21. századi magyar prózában című tanulmánykötet azt vizsgálja, a 20. századi és a jelenkori elbeszélő próza miként jeleníti meg élő és élettelen, kulturális és természeti, vagy épp a különböző organikus létezők (ember, állat és növény) relációját. A könyvet Balajthy Ágnes, Fodor Péter és L. Varga Péter szerkesztette.

Az élet lármája


Szirák Péter irodalomtörténész nagyszabású tanulmánykötetében irodalomtörténeti, történelemelméleti és interpretációs-újraolvasó tanulmányok egyaránt helyet kapnak, ahogyan az Esterházy-életmű kiemelkedő darabjait értelmező blokk is. A könyv az év második felében érkezik.

Dombai Dóra tíz kortárs magyar fiatal, a pályája elején járó filmrendezőnőről ír, akiknek már legalább egy nagyjátékfilmjük van, és várhatóan az elkövetkező időszak meghatározó rendezői közt lesznek. Szerkeszti Forgács Nóra Kinga.

Pólik József Vetített démon címmel kismonográfiát írt Najmányi Lászlónak egy Kafka-novella alapján készített filmjéről, A császár üzenetéről. A Prae Kiadóban nem ez lesz az első, a szocializmus utolsó évtizedeinek kultúráját kutató könyv.

Lichter Péter új filmes könyve a Frankenstein eksztázisa címet viseli. A kötet vizsgálatának középpontjában a found footage – talált nyersanyag – film és a kísérteties áll.


Képzőművészet

Kis kötetet tervez kiadni a Prae Kiadó keresztes zoltán underdogimagestől a lefelé tekintés időszakából, zömmel pocsolyákról készített és gondolkodásra serkentő fotóiból.

keresztes zoltán underdogimages: budapest 70


2023. szeptember 29., péntek

A Prae Kiadó újdonságai és rendezvényei a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon.

A Prae Kiadó újdonságai és rendezvényei a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon

Tizenegy kötettel jelentkezik a Prae Kiadó idén ősszel.
A sokszínű kínálatban prózakötet, verseskötet, dráma, esszégyűjtemény,
zenetörténet, megzenésített kortárs versek kottagyűjteménye és verses
regény is található.

 

 


A Prae Kiadó őszi kötetei


Kayla Czaga: Biztonsága érdekében, kérem, kapaszkodjon (vers, Kis Orsolya fordításában)

Ughy Szabina: Az átlátszó nő (próza)

Szeles Judit: Libegő (esszék, a Vár Ucca Műhellyel közös kiadás)

Chrétien de Troyes: Perceval, avagy a Grál meséje (verses regény, Vaskó Péter fordításában)

Jelena Glazova: Naivitás (vers, Kis Orsolya fordításában)

Zemlényi Attila – Kabai Lóránt: Vasgyári eklógák (dráma)

László Noémi: Pulzus (vers, a Lector Kiadóval közös kiadás)

Weber Kristóf: Keringő (regény)

Weber Kristóf: Keringő dalok (megzenésített kortárs versek, kotta)

Dargay Marcell: A 180-as Csoport (zenetörténet)

Tóth Kinga: AnnaMaria sings/singt/énekel (vers, fotó)


Dedikálások

(B10-es stand)

 

Szeptember 29., péntek

15:00 Zemlényi Attila

16:00 Dargay Marcell

17:00 Jelena Glazova és Szemjon Hanyin

 

Szeptember 30., szombat

15:00 László Noémi

16:00 Bánhidi Lilla és Gráczer L. Tamás

17:00 Ughy Szabina és Weber Kristóf

18:00 Vaskó Péter


Könyvbemutatók

 

Szeptember 21., csütörtök, 19 óra, Próféta Galéria (1111 Budapest, Gellért tér 3.) Chrétien de Troyes: Perceval, 

avagy a Grál meséje. Az eseményen Vaskó Péter fordító, Jeney Zoltán szerkesztő, Csörsz-Rumen István és Molnár 

Katalin beszélgettek.

Szeptember 27., szerda, 19 óra, Kis Présház (1111 Budapest, Bartók Béla út 44) Szeles Judit Libegő című esszékötetét 

a szerző Fenyvesi Ottóval mutatja be.

 

Szeptember 29., péntek, 19 óra, Kis Présház. Zemlényi Attila és kabai lóránt Vasgyári eklógák című drámáját 

Zemlényi Attilával Tallér Edina mutatja be.

 

Szeptember 30., szombat, 19 óra, Kis Présház. Jelena Glazova Naivitás és Szemjon Hanyin De nem úgy című köteteit

bemutatja a szerzőkkel Vass Annamária, a beszélgetés oroszul zajlik, tolmácsol Zoltán Dominika.


A kötetek megrendelhetőek a kiadó webáruházában!

Prae Kiadó


2023. július 21., péntek

Kultikus disztópia és klasszikus krimi az Agave Könyvek nyári újdonságai közt

A nyár a kikapcsolódásról és a feltöltődésről, no meg a jelenlegi kánikula túléléséről szól, ehhez pedig jobbnál-jobb könyveket ajánlunk Nektek a kiadó nyári repertoárjából. Folytatódik (és lassan a végéhez ér) a Philip K. Dick-életmű ezúttal egy Roger Zelazny-val közös regénnyel, de befejeződik Octavia E. Butler kultikus disztópiája, a Földmag-duológia, és érkezik a háromszoros Edgar-díjas Donald E. Westlake posztumusz regénye, melyből épp Magyarországon forgatják a filmadaptációt, augusztus végén pedig jön két felújított kiadásunk a Vámpírakadémia harmadik kötetével, valamint a régóta várt Anita Blake-sorozat hiánycikké vált első részével.


Philip K. Dick & Roger Zelazny: A Harag Istene

Két sci-fi nagymester műve a harmadik világháború után virágzó új világvallásról és a hit mibenlétéről


A harmadik világháborút követően egy új, erős hit terjed el a felégett, radioaktív Földön, amely a világméretű pusztítás kiváltóját dicsőíti. A Harag Szolgái istenként tisztelik Carleton Lufteufelt, és a Deus Irae nevet adják neki: a Harag Istene. A Utah állambeli Charlottesville kis közösségében Tibor McMasterst ihletett festőként tartják számon; noha karok-lábak nélkül született, mechanikus toldalékok segítségével kivívta magának az emberek tiszteletét.

Amikor az új egyház megbízza, hogy fessen egy nagy, lenyűgöző falfestményt a Harag Istenéről, akit még senki sem látott, Tibor kénytelen elindulni egy veszélyes utazásra, hogy megtalálja azt az embert, aki egyben isten is, és megörökítse a képmását az utókornak. Philip K. Dick és Roger Zelazny közös regénye a hit mibenlétét boncolgatja azzal a kíméletlenséggel, ami Dickre jellemző, ugyanakkor olyan költői képekkel, amely Zelazny írásainak sajátja.Octavia E. Butler: A talentumok példázata

Végre magyarul is elérhető lesz az egyik leghíresebb kortárs sci-fi regény, mely 1998-ban megjósolta Donald Trump elnökségét, és annak hatásait

A ​magvető példázata Nebula-díjas folytatásában tovább követhetjük Lauren Olamina történetét a 2030-as évek társadalmi és gazdasági válsággal küszködő Kaliforniájában. Lauren, aki meg van győződve arról, hogy az emberiség problémáinak megoldását a csillagok gyarmatosítása jelenti, a híveivel együtt azon dolgozik, hogy megtegye az ehhez szükséges előkészületeket. De a társadalmi összeomlás és a fanatikusok feltörése következtében a teljes közössége rabszolgasorba kerül, és a lányát is elrabolják. Laurennek fel kell vennie a harcot az ellenfeleivel, hogy megteremthesse az új világrendet.

Octavia E. Butler Földmag-duológiájának befejező kötete szédületes látomás és egyben komoly figyelmeztetés a jövőnkre nézve. Az 1998-ban megjelent regény a klímaváltozás valóra vált jóslata mellett kitüntetett figyelmet kapott az USA-ban nemrég, ugyanis a történetben mellékszereplőként megjelenő amerikai elnök az “Ismét naggyá tenni Amerikát”-szlogennel népszerűsíti magát, amit aztán később Donald Trump is használt az elnökválasztási kampányához.Donald E. Westlake: Emlékezet

A háromszoros Edgar-díjas szerző posztumusz megjelent kísérlete a krimi és a szépirodalom közti falak lebontására 

Paul ​Edwin Cole elveszett ember. Ismeretlen város ismeretlen kórházában tér magához, körülötte csupa vadidegen, a fejében foszladozó emlékanyag. Tisztában van vele, mit tett: vándorszínészként elcsábított egy férjes asszonyt, a férj pedig rajtakapta őket, és ellátta a baját. Ám mindaz, ami a közelmúlt emlékein túlnyúlik, látszólag ködbe vész. Paul csak egy valamit tud biztosra: mielőbb vissza kell jutnia a társulatához New Yorkba, ám a terv közelről sem kivitelezhető olyan könnyen, mint elsőre tűnik.

Paul múltjának mozaikjai ugyanis percről-percre csúszkálnak, felbukkannak, majd elmerülnek az emlékezet tavában, így a férfinak hamar rá kell döbbennie, hogy sokkal többet veszített azon az estén, mint önnön méltóságát. Saját múltjának felkutatása mintegy személyes identitásának újbóli összeillesztése is, hiszen amíg ő is csupán keresi önmagát, addig elképzelhető, hogy a hatóságok is joggal figyelik minden egyes mozdulatát.

A háromszoros Edgar-díjas Donald E. Westlake az amerikai bűnügyi irodalom hőskorának legendája, Emlékezet című posztumusz megjelent művében ugyanakkor egészen új oldaláról mutatkozik be. Paul Cole történetében elmosódik a határ a hard boiled és az identitásthriller eszköztára, a bűnügyi fikció és a szépirodalom között, és felmerül a kérdés, vajon emlékeink nélkül mit ér az életünk?Richelle Mead: A halál csókja

A Vámpírakadémia ciklus harmadik kötete új szerkesztésben és korrektúrával, és új borítóval

Rose Hathaway egy hónap múlva tölti be a tizennyolcadik életévét, közeledik nagykorúságának és érettségijének időpontja is. Ez utóbbi feltétele egy kemény, hathetes terepgyakorlat, amit minden végzős damfír testőrtanoncnak végre kell hajtania egy-egy főnemesi mora vámpír mellett. Rose nehezen összpontosít feladatára, hisz nem csak elhunyt barátja, Mason jár vissza kísérteni őt, még az a Viktor Daskov is feltűnik, aki korábban Rose barátnőjének, a lélekmágus Lissa Dragomirnak életére tört. Ráadásul a főnemesi diákok intrikáikkal akaratukon és tudtunkon kívül utat nyitnak a Szent Vlagyimir Akadémiába a gyilkos és kíméletlen élőhalott strigák előtt.


Laurell K. Hamilton: Bűnös vágyak

Első megjelenésének 30. évfordulójára új szerkesztésben és borítóval jön az Anita Blake-sorozat indítókötete

Olyan világban élünk, ahol a legfelsőbb bíróság döntése alapján a vámpírizmus megengedett. Ahol halottkeltőnek lenni hétköznapi foglalkozás. Ahol a természetfeletti ügyeket a rendőrség különleges osztaga kezeli. Ahol mindennapos dolog, ha az ember zombikba, vagy patkányemberekbe botlik.

St. Louis-ban valaki vagy valami gyilkolni kezdi a város legerősebb, leghatalmasabb vámpírjait. A rejtély felderítéséhez a vérszívók kénytelenek külső segítséghez fordulni. Ő Anita Blake. A legdögösebb halottkeltő és vámpírvadász a városban, aki azt hitte, már mindent látott, de ez az ügy még neki is okoz meglepetéseket.

A Bűnös vágyak az első része Laurell K. Hamilton mára világszerte kultikussá vált Anita Blake-sorozatának, ami a paranormális fantasy és vámpírirodalom egyik megkerülhetetlen alapköve. Az olvasó új szerkesztésben, felújított kiadásban tartja kezében a könyvet.Agave Könyvek

2023. január 24., kedd

Februári újdonságok és utánnyomások az Agave Könyvek Kiadónál

 Könyvújdonságok és utánnyomások 2023. februárjában a Agave Könyvek és a Magnólia Kiadótól

Kim Stanley Robinson A JÖVŐ MINISZTÉRIUMA Változatlan utánnyomás!

Kim Stanley Robinson, a science fiction egyik legnagyobb ma élő óriása a klímaváltozás olyan vízióját mutatja be ebben a regényben, amilyet eddig elképzelni sem tudtunk. A Párizsi Egyezményt aláíró országok kongresszusa egy új szervezetet alapít 2025-ben. Célja az eljövendő nemzedékek érdekképviselete és az összes élőlény védelme a jelenben és a jövőben. Hamarosan mindenki a Jövő Minisztériuma néven kezdi emlegetni. A teljes egészében fiktív szemtanúk által elmesélt történet arról szól, hogy milyen hatással lesz az emberiségre a klímaváltozás a következő évtizedekben. Az egyes fejezetek nem egy kihalt, posztapokaliptikus világban játszódnak, hanem a közvetlen jövőnkben – amelyben még az is előfordulhat, hogy legyőzzük az előttünk álló rendkívüli kihívásokat.

Az olvasó egy kétségbeesett felütésű, ám reményteli üzenetekkel teli regényt tart a kezében; a legeredetibbet és legerőteljesebbet, amit valaha a klímaváltozásról írtak.

Philip K. Dick & Ray Nelson A GANÜMÉDESZI HATALOMÁTVÉTEL Újdonság! Megjelent!

A Földet legyengítették a harmadik világháború veszteségei. Nem sokkal később jelentek meg a Ganümédeszt lakó, féregszerű telepatikus lények, és foglalták el könnyedén a bolygót, ám hamarosan rájöttek, hogy nem olyan könnyű megőrizni a hatalmukat, mint hitték. Nem sikerült ugyanis teljesen felszámolni a földlakók ellenállását, és az emberek számtalan, előre nem látható problémát okoznak. Például egy csapat gerilla megtalálja a harmadik világháborúban elrejtett fegyvereket, melyek félelmetes erejük miatt nem kerültek bevetésre akkor, ám az idegen megszállókat illetően már senkinek nincsenek erkölcsi aggályai. A ganümédesziek elszánják magukat a végső megoldásra, azonban nem számolnak az olyan egyéniségekkel, mint Percy X gerillavezér, dr. Balkani pszichiáter és Joan Hiashi televíziós személyiség. Philip K. Dick és gyerekkori barátja, Ray Nelson közös regénye idegen inváziós történet, ugyanakkor a hatalom és az egyén viszonyának plasztikus és ma is aktuális vizsgálata.

Gabrielle Zevin VILÁGÉPÍTŐK Változatlan utánnyomás!


 Két gyerek, egy kisfiú és egy kislány találkozik egy kórházban 1987- ben. A lány a leukémiában szenvedő nővérét látogatja meg, a fiú egy autóbalesetből épül fel. Közös témájuk, a videójátékok iránti rajongás – a bennük található lebilincselő világok, az izgalmas versenyek és a mindennapi élet bajai elől nyíló menekülési lehetőség – különös barátságot eredményez köztük. Mégis nyolc év telik el, mire ismét találkoznak, ám sorsuk innentől végleg összefonódik. Sam és Sadie az egyetemi éveik alatt futnak össze újra egy zsúfolt metróállomáson. A lány a fiú kezébe nyom egy floppy lemezt, amin a legújabb játéka található, amit az MIT haladó játékfejlesztés szemináriumára készített. Samet lenyűgözi a program, és meggyőzi Sadie-t, hogy alapítsanak egy játékfejlesztő céget, hogy megvalósítsák az álmaikat: tervezzenek játékokat, amelyek világai megigézik és beszippantják a kor egyre népszerűbb szórakozási formájának szerelmeseit. Hamarosan szupersztárok lesznek a területükön. A siker és a csillogás azonban nem várt kihívások elé állítja mindkettejüket. Gabrielle Zevin varázslatos és meghitt regénye egyrészt óda a videójátékok aranykorához; másrészt két ember története, akik a kreativitásukon keresztül keresik önmagukat, és introvertált személyiségük korlátait leküzdve igyekeznek felfedezni a szerelem és a szeretet különböző formáit.

Tade Thompson MOLLY SOUTHBOURNE ÖRÖKSÉGE Megjelenés: 2023. február 7


A történet véres befejezéséhez érkezett. Valahányszor Molly Southbourne vérzett, a véréből egy gyilkos született. Halálos másolatok, akik azért jöttek e világra, hogy elpusztítsák alkotójukat. Miután elérték céljukat, a biztonság és a béke reményében összefognak: az utolsó mollyk közös otthont építenek, abban bízva, hogy megszabadulhatnak örökségüktől, a múltjukat meghatározó gyilkosságoktól. Azonban Molly Southbourne vérében sötét titkok gyűrűznek, melyek egy szovjet laborban születtek azzal a céllal, hogy beszivárogjanak a vasfüggöny túloldalán található Nyugatra. Most pedig a hidegháborús kémgépezet maradéka szeretné ezeket a titkokat visszaszerezni. Ennek érdekében hajlandóak felfedni a holtakat, és elpusztítani a Molly Southbourne utolsó másolatait körülvevő, törékeny békét.

Genevieve Gornichec A BOSZORKÁNY SZÍVE Változatlan utánnyomás!


Egy száműzött boszorkány beleszeret Lokiba, és ezzel az istenek haragját vívja ki ebben a megindító, elsöprő erejű történetben, ami újragondolja az északi mitológiát. Angurboda története ott kezdődik, ahol a legtöbb boszorkányé véget ér: egy égetésnél. Ezt kapja ugyanis büntetésül Ódintól, amiért megtagadja tőle a jövő ismeretét. A tűztől sebzett és erejétől megfosztott Angurboda egy távoli erdő rejtett zugába menekül – itt talál rá egy férfi, aki Lokiként mutatkozik be, és a nő kezdeti bizalmatlansága ellenére hamarosan őszinte és igaz szerelem szövődik közöttük. Hamarosan három különleges gyermekük születik, különleges sorsokkal. Angurboda a világ végén, Ódin mindent látó szeme elől rejtve neveli őket, ám, ahogy lassan visszanyeri látnoki képességét, úgy ébred rá, hogy boldog élete – és vélhetően mindenki másé – nagy veszélyben van. Hamarosan el kell döntenie, hogy elfogadja saját és családja végzetét, vagy fellázad és megváltoztatja a jövőt. Genevieve Gornichec regénye az egyik legősibb mitológiából táplálkozik, és a modern világ emberének mesél el egy felejthetetlen történetet szerelemről, veszteségről és reményről.

Steven Saylor DOMINUS Változatlan utánnyomás!


Kr. u. 165: a Római Birodalom fejlődése eléri csúcspontját. Beköszönt az egyetemes béke – a Pax Romana – korszaka Britanniától Egyiptomig, Galliától Görögországig. Marcus Aurelius tartja fenn ezt az aranykort, aki legalább annyira filozófus, mint császár. A Pinarius család műhelye aranyozott szobrokkal és hatalmas, márványból faragott emlékművekkel járul hozzá a város ékesítéséhez. Ez a művészet és a józan ész kora. Csakhogy a történelem nem áll meg. Az elkövetkező évek háborúkat, járványokat, tűzvészeket és éhínséget hoznak. A történelem legjobb császárait a legrosszabbak követik. Végtelen hullámokban támadnak a barbárok, akik egészen Róma városáig merészkednek. Katonák kaparintják meg a hatalmat, és a legmagasabb ajánlatot tevőnek adják a trónt. A birodalomban kitör a káosz. Mindeközben a Pinarius család fennmarad, és ez javarészt a fascinumnak köszönhető, a Rómánál is régebbi talizmánnak, számtalan nemzedékük misztikus örökségének. Végül még nagyobb katasztrófa sejlik fel a láthatáron. Bizonyos szekták a társadalom pereméről veszélyes, lázító gondolatokat terjesztenek. Meggyőződésük, hogy mindenki csak egy istent imádhat, az ő istenüket. Keresztényeknek nevezik magukat. Saylor százhatvan évet és hét generációt felölelő, az ókori Róma legélénkebb alakjait felvonultató eposza életre kelti az emberiség történelmének egyik legmozgalmasabb és legmeghatározóbb fejezetét, amelynek eseményei máig hatást gyakorolnak ránk.

Richard Osman AZ ELTÉVEDT GOLYÓ Változatlan utánnyomás!


Egy újabb átlagos csütörtöki nap, amikor a dolgoknak végre vissza kellene térniük a megszokott kerékvágásba. Csakhogy a csütörtöki nyomozóklub mágnesként vonzza a bajt. Egy tíz évvel ezelőtti megoldatlan bűntény szálai egy helyi híradós sztárhoz vezetnek, és egy olyan gyilkossági ügyhöz, amely holttestnek és magyarázatnak is híján van. Eközben egy váratlanul felbukkanó új ellenség keresztezi Elizabeth útját, és választás elé kényszeríti: gyilkolnia kell, vagy meghal. Miközben a megoldatlan bűntény újabb és újabb fordulatokat tartogat, Elizabeth a lelkiismeretével (és egy pisztollyal) viaskodik, Joyce, Ron és Ibrahim pedig régi és újdonsült barátokkal együtt nyomoznak. Vajon képesek lesznek megoldani a rejtélyt és megmenteni Elizabethet, mielőtt a gyilkos újra lecsap?

A könyveket itt tudjátok beszerezni: