2018. június 15., péntek

Bíró Szabolcs : Anjouk és Arany Visegrád sorozat

~~~ Recenzió ~~~

Nemrégiben kaptam recenzióként Athenaeum Kiadótól 3 kötetet. Folytatom tovább Anjouk sorozatot. Így meg is köszönném a Athenaeum Kiadónak a lehetőséget és Bíró Szabolcs szerzőnek is, hogy lehetőségem nyílik elolvasni a könyveket. Izgatottan fogok majd belevágni Bátor Attila következő történetében. Ha nem volt még kezedben ez a könyv, most bátran ajánlom neked. 


Íme a könyvek, amiket elolvastam illetve, amikkel folytatni fogom.  
Előzmény kötetével kedtem el Non Nobis Domine címmel.

Bíró Szabolcs: Non Nobis Domine 
(Előzmény kötet)Tartalom:

Bátorság. ​Hősiesség. Eretnekség.
1292-ben Bátor Vilmos templomos lovag huszonhárom év távollét után hazatér a Szentföldről Magyarországra – otthon azonban csak halál és gyász várja. A megkeseredett, kiábrándult férfi szárnyai alá veszi és tanítani kezdi elárvult unokaöccsét, hiszen Attilában látja a megszégyenült Templomos Lovagrend új reményét, a tökéletes és gáncstalan harcost. Ám hiába igyekszik az általa helyesnek vélt útra terelni a kisgyermekből lassan férfivá érő növendéket, Attila túlságosan is vágyik a szabad életre. Amikor pedig Vilmos kardját, az ősi családi örökséget elcsenve akar megnyerni egy titkos éjszakai párbajt, nagybátyja büntetésből hosszú útra küldi az olasz énekmondó, Umberto oldalán. Ez az út örökre megváltoztatja Attila életét. Rablógyilkosokkal harcol, csaknem halálos sebet kap, majd megismeri azt az érzést is, amelyre egy templomos lovagnak még csak gondolnia sem szabad: a szerelmet.
A Non nobis Domine a lovaggá cseperedő Attila szemén keresztül mutatja be egy vérzivataros korszak, a XIII. és XIV. század fordulójának háborúit, az Árpád-ház kihalását követő kegyetlen éveket, egy új uralkodói dinasztia felemelkedését és a Templomos Lovagrend bukását. 

A könyvről a véleményemet itt olvashatod:


Anjouk sorozat:

Bíró Szabolcs: Liliom és Vér
(Anjouk 1)Tartalom:

1321. ​Bátor Attila egykor templomos lovag volt, a király első embere, aki ott küzdött az Anjou-lobogó alatt, vérét hullajtva az akkor felemelkedő dinasztiáért. Az évek során legendás harcossá vált, ám a sorsdöntő rozgonyi csata után szögre akasztotta kardját, hogy családjával békés életet élhessen – távol a királyi udvartól, messze minden csatamezőtől. Egy forró tavaszi napon azonban minden megváltozik: királyi küldöttség érkezik a szlavóniai birtokra, hogy csaknem egy évtized után ismét hadba hívja a lovagot. Csák Máté, a Felvidék hadura, az Anjou-ház legnagyobb ellensége meghalt, s itt az idő, hogy huszonnyolc várát és teljes tartományát elfoglalják, egykori alattvalóit a király hűségére térítsék. Attila nem tehet mást, újból vasba öltözik, hogy a királyi bandérium hadnagyaként induljon az északi hadjáratra – ezzel pedig nemcsak egy új korszak, hanem bonyodalmak egész sora is kezdetét veszi. Míg a királyi had a Csákok földjét dúlja, addig Dubicában sötét fellegek gyülekeznek a Bátor család feje felett. A lángok felcsapnak, és úgy tűnik, a tűz sosem hunyhat ki…

A könyvről a véleményemet itt olvashatod:


Bíró Szabolcs: Lángmarta Dél
(Anjouk 2.)Tartalom:

1322. ​Miután Anjou Károly egy minden addiginál hatalmasabb sereggel meghódította a Felvidéket, és az utolsó erdélyi vár ellenállását is megtörte, még mindig nem kezdheti meg a nyugodt birodalomépítést. Az ország déli részén a Subicsok törnek borsot az orra alá, így a királynak a tengermellék felé kell fordítania tekintetét, és folytatnia az évtizedes belháborút, melynek talán sosem lesz vége. László, a lecsúszott udvari lovag, miután gyilkosként megszökött Temesvárról, és önmaga elől is menekülve vergődött át az országon, a horvát bán oltalma alatt próbál új életet kezdeni – ám a sors akarata folyvást közbeszól. Lackfi István, az alacsony sorból származó vad székely harcos, aki a felvidéki hadjáratban szerezte meg lovagi címét, ezúttal ezer lovast vezet a mühldorfi csatába, ahol egyszer s mindenkorra eldől, ki örökli a német-római császári címet. Mindeközben a sorsával megbékélt, és ismét liliomos lovagként élő Bátor Attila elszántan igyekszik megtalálni fiát és feleségét, akikről azt sem tudhatja, élnek-e még egyáltalán. A remény élteti, de a kegyetlen bosszúvágy hajtja: egy fekete lobogót keres, és az embert, aki elárulta.

A könyvről a véleményemet itt olvashatod:


Bíró Szabolcs: Az utolsó tartományúrig
(Anjouk 3.)
(A trilógia zárókötete)Tartalom:

1323. ​Alighogy Anjou Károly serege visszatér a tengermellékről, az ország déli fertályán ismét zavarossá válik a helyzet. Úgy tűnik, Subics Mladent hiába fosztották meg zsarnoki hatalmától, ő csak egyike volt a gondok okozóinak, s a rend helyreállítása érdekében előbb-utóbb ismét hadjáratot kell indítani Szlavónia, Horvátország és Dalmácia területére. 
A királyságban ennek ellenére végre megszilárdulni látszik a béke. Az uralkodó feladja több mint egy évtizede tartó, önkéntes temesvári száműzetését, és birodalma szívében, Visegrádon kezd új, minden korábbinál fényesebb hatalmi központ építésébe. Míg a gazdasági zűrzavar megfékezése céljából, tárnokmestere több éves munkáját megkoronázva, új pénz verését rendeli el és külpolitikai kapcsolatait is sikeresen rendezi, az utódnemzés kérdésében továbbra is setét fellegek tornyosulnak fölé. 
Gutkeled Miklós, az Anjou-sereg hadnagya váratlan kitüntetést kap Károlytól, amit azonban egy diadalmas hadjárattal kell kiérdemelnie. Parancsnoksága alatt vele tart Lackfi István, akit egyre többen emlegetnek Magyarország fehér sárkányaként, és Bátor Attila, aki úgy hiszi, végleg elveszítette családját, s így nem maradt más számára, csak a kegyetlen bosszú. 

(Olvasás alatt)


Arany Visegrád-trilógia

Bíró Szabolcs: Szent György testvérei
(Anjouk 4.)
(Arany Visegrád-trilógia  1.)Tartalom:

1326. ​Anjou Károly úgy érzi, a három évvel korábbi tengermelléki hadjárattal lezártnak tekintheti a belháborúk korszakát, és fényes visegrádi udvarából nekifoghat egy erős birodalom felépítéséhez. Felesége már a második egészséges fiúgyermekkel ajándékozza meg, piacain végre értékálló, erős pénz cserél gazdát, Erdélyben és a Felvidéken egymás után tárják fel a zsíros ezüstbányákat, ő pedig a keresztény királyok közül elsőként saját, világi lovagrendet hoz létre, amely Szent György nevét viseli. 
Ám ahogy negyedszázados uralkodása során újból és újból mindig, úgy ezúttal is felüti fejét a baj: Dalmáciában belháború tör ki, a Kőszegiek és a Babonicsok saját szakállukra nyugat felé settenkednek, Havasalföldön pedig Basarab vajda kezd sötét ténykedésbe, miután függetleníti magát a magyar királytól. 
Visegrádon eközben egyre erősebbé és befolyásosabbá válik a Bátor Attila örökségét őrző Lackfi István, de ott van az udvarban az az ember is, akit túlontúl nyomasztanak a múlt árnyai, és aki maga sem tudja, bírhat-e szabadulni régi esküje terhétől: Zách Felicián.

(Olvasás alatt)

Bíró Szabolcs: Ötvenezer lándzsa
(Anjouk 5.)
(Arany Visegrád-trilógia  2.)Tartalom:

1328. ​Lackfi István éppen visegrádi házában igyekszik felépülni az osztrák hadjáratban szerzett sérüléseiből, miközben fegyvernökei Budán rábukkannak Bátor Attila rég halottnak hitt fiára. Az elmúlt esztendőkben Szilárd lemondott a lovagi életmódról, kovács szeretne lenni, ám erről sem a király, sem a fiú új gyámja, sem a nevelőjének kijelölt Péter nem akar hallani. Mindnyájan ragaszkodnak hozzá, hogy Bátor Szilárd az apja nyomdokaiba lépve az udvar vitéze legyen, ami nem megy zökkenőmentesen – ám a sorsa elől senki sem menekülhet. 
Időközben meghal Róbert nápolyi király fia, Anjou Károly pedig reménykedni kezd, hogy a magyar Szent Korona mellé megszerezheti szülővárosa trónját is – ha nem magának, hát legalább valamelyik örökösének. Mielőtt azonban ezt megtehetné, egészen más gondokkal kell szembenéznie. Virágzó birodalmában, akár egy hatalmas sakktáblán, számos figura áll fel az újabb játszmához. Egy áruló vajda, egy tébolyult bizalmas, egy buja rokon és egy gyönyörű udvarhölgy, aki nem is sejti, micsoda felfordulást okoz a puszta jelenlétével…

(Olvasás alatt)

A könyveket itt tudod megvásárolni: 

2018. június 14., csütörtök

Interjú Egri Zsanna szerzővel

Köszönöm Egri Zsanna szerzőnek, hogy válaszolt a feltett kérdéseimre. Nemrégiben volt szerencsém elolvasni az általa írt könyvet az Egy milliomos bőrében címmel. Amit hamarosan újabb három könyvet fogok olvasni. Zsanna történeteit már régóta ismerem, hogy Romantikus / Erotikus könyvek kedvelői csoport oszlopos tagja és jó néhány történettel meglepett már. Ezért szívből ajánlom nektek az interjút és persze Egri Zsanna könyveit. 
1. Kérlek, mesélj kicsit magadról. Hogyan jött az életedben az írás?

Magamról igazán sok mesélnivaló nincs, átlagos ember vagyok, talán ezért is szeretek olyan nem hétköznapi történeteket írni, amelyek egzotikus helyekre, idegen kultúrákba visznek el, és különleges emberekkel ismerkedhetnek meg az olvasóim.
Soha nem készültem írónak, és nagyon untam, hogy irodalomórán mindig az én fogalmazásom olvassák fel. Majd tizenhárom évesen megismertem egy tizenöt éves fiút, akivel verseket írtunk egymásnak. A versekből házasság lett, és pár év múlva egy kislánnyal bővült a családom. A lányomnak kezdtem el meséket kitalálni, és csak nevettem, amikor a férjem azt mondta, könyvet kellene írnom.
Úgy nyolc évvel ezelőtt a lányom indított el az íróvá válás útján, és a férjem volt, aki maximálisan támogatott benne. Sajnos, ő már nem élt, amikor az első könyvem megjelent.


2.  Jó néhány romantikus könyvet írtál már, van e-könyvként és papíralapon is. Véleményed szerint az olvasók melyiket szeretik jobban?

Először is tisztázzuk, én nem szerelmes regényeket írok (kivéve egyet). Elsősorban kalandregény író vagyok.
A könyveim többsége kapható nyomtatott könyvben is, de úgy gondolom, inkább az e-könyv az amelyiket az olvasóim jobban szeretnek.
Azt se felejtsük el, hogy a nyomtatott könyv előállítása igen költséges, különösen, ha már több könyve van az embernek. Igyekszem, hogy mindig legyen készleten, bár az Ördög lánya mindig kicselez, abból sosem tudom kiszámolni, mennyi kellene.

3. A történeteid igen érdekesek, és izgalmas helyeken játszódik. Miért pont ezeket, a helyeket jelölted történeted helyszíneinek?

Ez egy igen nehéz kérdés, mert nem tudom. Egyszer csak kitalálok egy történetet, és az hozza magával a helyszínt. Vagy megesik, hogy újabb szereplő kerül be a sztoriba. Ilyen volt például a Meghívó nászútra című könyvben a tanzániai Minkah, akire arab országban találtak a főszereplőim, és miatta több mint kétezer kilométeres kerülőt kellett tenniük. 
Bár, ezek az „utazások” igencsak megnehezítik a történet megírását, mert amit leírok, annak valósnak kell lennie. Így például az Ördög lánya megírásánál még a Koránt is meg kellett ismernem (igaz csak kis részét). De, nagyon tetszett a mexikói Dia de los Muertos (hallottak napja), izgalmas téma volt a ma is létező tengeri kalózkodás, és ehhez hasonló érdekességek. Egy egzotikus ország mindig különleges élmény, még akkor is, ha sosem jártam ott.


4.. Jelenleg hány könyved van, illetve most írsz-e valami izgalmasat?

Tíz könyvem van, de csak kilenc van forgalomban, mert eggyel elégedetlen vagyok, és teljesen át akarom írni. Most egy füzetsorozaton dolgozunk, ami terveink szerint ingyenes lesz, oda készülök egy rövid történettel. Konkrét könyvet jelenleg nem írok, de ez csak átmeneti állapot, mert lehet, már holnap elkezdek írni. Sok történet van a fejemben, de csak olyanba kezdek, ami egyedi. Nem szeretem az átlagos történeteket, ha már az elején kitalálható a végkifejlet... Csavaros fantáziával áldott meg az ég, és ezt az adottságomat szeretem kihasználni.


5. Úgy tudom nem csak író vagy, hanem kiadóként is működsz. Mesélnél erről?

Egyszerű a történet. Amikor elkezdtem foglalkozni a saját könyveim kiadásával, webáruház létrehozásával, úgy gondoltam, miért ne adhatnám ki másét is. Nem tudok, és nem is akarok a nagy kiadókkal versenyezni, csak írótársaim könyveit is eljutatni az olvasókhoz. Én úgy gondolom, inkább baráti viszonyban vagyunk, nem kiadó-szerző kapcsolatban, és tök jó, hogy nem vagyok egyedül.

6.  Hány szerződ vannak és ők milyen témában, írnak?

Hatan vagyunk, és különböző műfajban írunk.  Erotikustól kezdve krimi, sci-fi, kalandregény, valamint thrillerünk is van, és természetesen a romantika.

7.Van kedvenc könyved, íród?

Nincs. Ha jó a könyv, teljesen mindegy ki írta.

8.Mit üzennél kezdő íróknak, és olvasóknak?

Nagyon nehéz jó tanácsot adni a kezdő íróknak. Én is voltam kezdő, tele nagy tervekkel, önbizalommal, és jöttek a kritikák... Rosszak és jók. Meg kellett találnom az építő jellegű véleményeket, és rá kellett jönnöm, tanulnom kell. Sokat! Mai napig igyekszem fejlődni, jobb könyveket írni.
Tehát azt kell mondanom a kezdőknek, elsőre ne bízzák el magukat, de ne is adják fel az első pofon után. Egyáltalán nem könnyű írónak lenni, keményen kell dolgozni, mert a siker csak keveseknek pottyan azonnal az ölébe.
Mit üzennék az olvasóknak? Ne csak a külföldi írókat olvassák, hiszen nagyon sok jó magyar író van.
Ja, és Egri Zsannát se felejtsék ki! 
Köszönöm a lehetőséget!

A kérdések összeállításában, Pénzes Alíz az Olvassuk együtt bloggere segített nekem.

2018. június 13., szerda

Ismerjük meg közelebbről a szerzőket: Halasi Miklós

Újabb hét, újabb szerző fog nekünk mesélni kicsit magáról. Hogyan kezdte az írói pályát, mennyire volt nehéz. Külön öröm, hogy Halasi Miklós elvállalta a felkérésemet, hogy írjon kicsit magáról. Jelenleg a Krisztin című könyve van meg nekem. Hamarosan neki is állok majd elolvasni. S ráadásul volt szerencsém személyesen is találkozni a szerzővel. Nagyon kedves és barátságos. Tehát, aki szeretne szerzőtől dedikált könyvet kérni, nyugodtan menjetek hozzá.
Így nem maradt más tehát, minthogy fogadjátok szeretettel Halasi Miklós szerző bemutatkozását!

Halasi MiklósA nevem

A becsületes nevem Halasi Miklós, de az évek során többféle becenevet és álnevet kaptam a kedves ismerősöktől. Ezek közül a Mykee és a Mike Menders lett az ismertebb. Valójában az utóbbiból lett az előbbi, ugyanis a Mike nevet sokan sokféleképp mondták, és volt, aki májkinak ejtette. Hiába próbálkoztam javítani az illető kiejtését, végül nem küzdöttem a sorssal, és inkább „angolosítottam”. Mykee álnéven írtam a páros történeteimet, míg a Mike Menders név először a Krisztin című könyvemen jelent meg. A versesköteten a saját nevem szerepel.

A kezdetek

Még tizenéves koromban, 13 évesen kezdtem saját történeteket írni. Nagy hatással voltak rám annak idején Nemere István könyvei, ezért egy rajongói folytatást képzeltem az egyik regényéhez. Végül nem fejeztem be ezt a történetet, ellenben kedvet kaptam a rövidebb, felnőtteknek szóló írásokhoz. Természetesen ezeket nem a nyilvánosságnak szántam, csupán néhány osztálytársamnak mutattam meg, akik pironkodva adták vissza, rövid véleménnyel summázva: „Tetszett!”
Néhány évig a romantikus világban kalandoztam: egy kötetre való verset írtam húsz éves korom előtt. Végül mégis az erotika bugyraiban kötöttem ki: a Sukitore weboldalt 2007-ben indítottam, ahol vagy száz történetben vehettem részt társszerzőként. 2014 után a felnőtt irodalomról a rövid novellák felé fordultam, így jöttek létre az Egyperces történetek, illetve a pikánsabb Szexpercek.

Az íróságom célja

A célom egyértelmű: a szórakoztatás. Legyen az szívbe markoló vagy nevettető, kalandos vagy romantikus. A Sukitore létrehozásánál kifejezetten az volt a célunk, hogy bebizonyítsuk az olvasóknak: nem csak a szélsőséges vagy a többségnek épp szokatlan együttlétek (például a BDSM) lehetnek érdekesek, hanem a hétköznapi kalandok is. A történeteket mindennapi emberek írták, melyek egyes esetekben sokkal izgalmasabbak, mintha valami zárt világról fantáziálnánk. Az egyénileg írt sztorijaimban elsősorban az érzelmek csatáját, a nő és a férfi viszonyait helyezem előtérbe, hiszen nincs szórakoztatóbb egy romantikus adok-kapoknál.

Az íróságom oka

Szeretek írni. A fejemben vagy a telefonomban számtalan izgalmas és csavaros szituáció került feljegyzésre, melyeket előbb gépbe, majd papírra kellene vetni. Szeretek élményeket adni, mert hiszem, hogy ezek formálnak minket emberré. Ha bárki életének csak egy kis részében ott lehetek, akkor az már örömmel tölt el. Ehhez a legjobb út az írás, amely könyv formájában sokak sorsára hatással lehet.

Kiadott könyveim

Sukitore - Az első könyvSukitore – SzabadonSukitore - Bosszú az éjszakábanSukitore - Hogy történhetettHalasi Miklós – VerseimLilith M. Abbey, Mike Menders – KrisztinKészülőben lévő könyveim

Konkrét címekkel még nem szolgálhatok, de több tervem is van, melyek Krisztin sikerétől függően kerülnek megvalósításra, vagy maradnak a fiókban:
- a Hangulatkeringő című, négy „könyvből” álló sorozat, melynek az első két részét (Házinyuszi és Hullámvasúton) már lezártam, a harmadik (Hercegnő) készülőben van.
- a Bosszú az éjszakábant, valamint annak a folytatását, A birtok urát újraszerkeszteném, melyeket összefűzve, egy kötetben jelentetnék meg
- egy Sukitore antológia a legjobb történetekből (kizárólag ebookban jelenne meg, és ingyenes lenne)
- Egypercesek és Szexpercek összeállítás, mert lassan összejön egy vékonyabb könyvre való mennyiség ezekből a novellákból.

Amit még rólam tudni érdemes

Szeretem a kalandos történeteket, Rejtő regényeit, a férfi és női civódásokat, játékokat. A pillanat momentumát, a szituáció helyzetét. A szójátékaim sokszor fárasztók, mert agyban kell összerakni és megérteni, hogy éppen utalok valamire vagy csak épp kifacsartam az adott mondatot. Élvezem, mert így sokszor rejtett utalásokat, információkat is adhatok. A cselekmények középpontjába szívesebben helyezem a személyeket, mint magát a történetet, a környezet inkább csak egy kulissza, mely zamatot ad, vagy épp becsomagolja a szituációt, sokszor kisegíti a szereplőket. A novelláim, regényeim végén általában van egy váratlan csavar, ami az egész történetet más szemszögbe helyezi. Igyekszem hepiendet hozni az olvasóim számára. Aki mégis búskomorságra vágyna, annak a verseskötetem ajánlom tiszta szívvel.A könyveket a Halasi Miklós Szerző oldalán illetve Google Play-en is megvásárolhatóak.

2018. június 12., kedd

Sylvia River: Reményhajsza (Reményhajsza 1.) Beleolvasó

Hoztam újabb beleolvasót, ezúttal kicsit rövidet hoztam és ugrottunk az időben is. Egyre izgalmasabb részek várhatóak Reményhajsza első részében. Ha megtetszett a részlet alatta találhatjátok, hol szerezhető be a könyv. A többi részleteket RH Reményhajsza -Könyvsorozat oldalán lehet olvasni.

Sylvia River: Reményhajsza
 (Reményhajsza 1.)Tartalom:

 John ​Kenderson rockzenész felfigyel az énekesnőként szárnyait próbálgató Bonnie-ra, majd úgy dönt, lehetőséget ad neki arra, hogy bizonyítson. Meghívja együttesébe, a Bermudába vendégszerepelni, és a lány rövid időn belül bebizonyítja, valóban tehetséges. A duett-lemez elkészítésének munkálatai közben Bonnie és John időt szakít a romantikus érzelmi szálak szövögetésére is, amelynek folyományaként hamarosan összeházasodnak. Az új taggal kibővült együttes turnézni indul a lemezzel, ám a koncertsorozat végén a házaspár sorsa tragikus fordulatot vesz. 
A kialakult helyzetből adódóan igen úgy tűnik, hogy esély sincs már a boldogságra, marad a remény, vagy csak annak hajszolása. 
Az apróbb félreértéseket követik a nagyobb horderejű hazugságok, amelyeket – szinte törvényszerűen – a véletlenek azért erősen megtámogatnak. 
A küzdelem megkezdődik, szavakkal, tettekkel és bizony néha fegyverrel is. 
Az oldalak fogytával együtt a problémák is megoldódni látszanak, bár ezt csak azért teszik, hogy létrehozzák az új bonyodalmat a történet következő kötete számára…

Részlet a könyvből
(Szerző engedélyével)

"Az utolsó koncert után pörögtek fel az események, és torkolltak tragédiába. A bulinak vége volt, így a biztonsági intézkedések is lagymataggá váltak. Patrick Ewans és emberei szinte akadálytalanul jutottak be a színpad mögé. Az együttes tagjai éppen az élményeiket beszélték meg, amikor John elhagyta az ebédlőnek kijelölt termet. A terrorista kiképzett embereinek nem került nagy erőfeszítésébe, hogy a teljesen gyanútlan énekest elfogják. Bonnie egy kis idő eltelte után keresni kezdte a férjét, akit hamarosan meg is talált elrablói társaságában. Ewans szándékosan várta meg, hogy felfedezzék, hiszen így az illetékesek szinte azonnal tudomást szereztek a tettről, illetve nem tudtak a túsz érdekében semmit sem tenni anélkül, hogy a zenész életét ne veszélyeztették volna. Bonnie döbbenten látta férjét egy hat főből álló csoport közepén, amint éppen magához tér. A nő torka elszorult, hiszen szinte azonnal rádöbbent, hogy mi történt. Némán nézte a magas, erős, fekete hajú bűnözőt, ahogyan az vigyorogva utat enged neki. Ewans magában megállapította, hogy személy szerint inkább a nőt vinné magával, hiszen a leszámolás pillanatáig legalább el tudnának szórakozni egy kicsit vele. Majd elégedetten gondolt arra, hogy majdnem ugyanekkora élvezetnek néz elébe, hiszen személyesen óhajtotta felügyelni John halálát. Elvigyorodott arra a gondolatra, hogy a bosszúszomjas Dorothea milyen kínokban fogja részesíteni a foglyot. Elsőként Ewans törte meg a csendet, hiszen a döbbenettől Bonnie még magához sem tért:
– Drága asszonyom, ha jól látom már sikerült megértenie, hogy mi készül itt. A férjét most magunkkal visszük, a megbízónk már várja. Engem csak a váltságdíj érdekel, amelynek összege tízmillió dollár. Az átadás időpontját és helyszínét később fogjuk egyeztetni. A rendőrséget a férje életének megóvása érdekében nem kellene bevonni. Utazzon haza, és várja a telefonunkat! Most kap egy percet, hogy elbúcsúzzon a férjétől.
– Mi a biztosíték arra, hogy a váltságdíj megérkezése után szabadon bocsátja Johnt? – kérdezte remegő hangon a nő.
– Semmi. Helyesebben, az én szavam. Ezen én az ön helyében nem törném a fejemet, asszonyom. Ha határidőre nincs meg a pénz, csak darabokban kapja vissza. Egyvalamiben bízhat csak, mégpedig abban, hogy nekem fontosabb a pénz, mint John Kenderson élete. Márpedig, ez így van. Most indul az óra, van egy perce a búcsúzásra!
John kezét elrablói hátrabilincselték, majd egy kicsit félrehúzódtak. Bonnie belenézett a férje szemébe, majd suttogni kezdett:
– Most én arrébb lépek, és te pedig szaladj! Indulj, szerelmem!
– Nem tehetem, Bonnie. Akkor te kerülnél a kezükbe, és én azt nem engedhetem. Mellesleg fegyverük is van, és ha téged fenyegetnének vele, akkor engem bármire rá tudnának venni. A családunk kedvéért azt kell tenned, amit ők mondanak! A lányokra vigyáznod kell, és én is csak akkor kerülök vissza, ha engedelmeskedünk.
– Tudom, John. Minden követ megmozgatok, hogy visszakapjalak!
– Bárhonnan és bármeddig tart, én visszajövök hozzád! Vigyázz magadra és a lányokra! Próbálj tárgyalni velük, még az én életem sem érhet ilyen sok pénzt! Ennyit ne fizess nekik!
– Nekem sokkal többet érsz ennél a pénznél, és ezt ők is nagyon jól tudják. Elég nagy összeget kérnek, viszont azzal is tisztában vannak, hogy ezt összeszednünk időbe telik, de nem lehetetlen. Fizetni fogok, mert az életed mindennél többet ér.
– Az idő lejárt! – szólt közbe Ewans.
John még gyorsan megcsókolta a feleségét, majd elrablói elrángatták. Bonnie-t senki sem akadályozta meg abban, hogy kövesse őket a tetőre, ahol egy piros helikopter várt rájuk. A terroristák kapkodás nélkül, mégis gyorsan elhelyezkedtek. A rotor forogni kezdett, és máris a levegőbe emelkedett a gép. A lány addig nézett utánuk, amíg el nem tűntek a szeme elől.
A két énekest ekkor már kereste az egész stáb. Amikor Richie megpillantotta a nőt, az ereiben megfagyott a vér. Azonnal látta, hogy valami hatalmas baj történt és odarohant sógornőjéhez. Átölelte Bonnie-t, aki reszketve sírt és a tényeket közlő, megdöbbentő két szót is alig tudta kinyögni:

– Johnt elrabolták!"


A könyvet itt tudjátok beszerezni :

2018. június 11., hétfő

Egri Zsanna: Egy milliomos bőrébe 1 - 2

Szeretném megköszönni Egri Zsannának a lehetőséget, hogy elolvashattam a könyvet. Nagyon örültem, hogy kézhez kaptam. Egy nagy élmény volt olvasni. Hamarosan érkezek még másik három Zsannás könyvekkel. 

Egri Zsanna: Egy milliomos bőrébe

(Egy milliomos bőrébe 1.)
Tartalom:

Átveheti egy hajléktalan a milliomos üzletember életét? 
Mi történik, ha kiderül a gazdag szeretőről, hogy csupán egy csöves? 
Egy vonatbalesetben összekeverik a hajléktalan Bent a dúsgazdag Edvárddal, aki évek óta külföldön él. 
A sebesült férfi ápolója, Betti egyre jobban vonzódik a titokzatos milliomoshoz. 
A lábadozó Ben kezdi magát beleélni az üzletember személyébe, miközben a valódi Edvárd múltjából egyre több rejtély kerül felszínre.

Véleményem
4,5

Nos igen csak elgondolkodtam, mi lenne, ha milliomos bőrében bújnék. Hát igen kipróbálnám. Kis Benjáminnak az a szerencse adatott meg a sorstól, hogy nem halt bele a balesetben. Ahol a vonat kisiklott és pont a fekhelye mellett esett a vagon kocsija. Ellenben az a férfi, aki felszállt sajnos neki nem volt szerencséje, így ez által Benjámin felvette a ruháját, tárcáját, de sajnos őt is utoléri a baleset. A kocsi kigyulladt és súlyos sérüléseket szenved. Mindenki azt hitte ő Kállay Edvárd. Nehéz volt elmondania, hogy ő nem az, akinek hisznek. Lábadozás alatt megismerkedik Bettivel, az ápolónővel. Akivel később beleszeret. Érdekes történet, könnyed nyári kikapcsolódást jelent. Olvastatja az embert. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz Benjáminnal. Hogyan alakul az élete. Később beköltözik az állítólagos Edvárd házában, igazából az a férfi, aki meghalt az apja temetésére érkezett volna, mikor az a rettenetes baleset történt.
Megismerkedik testvérével Leával és annak férjével, Tamással, majd házvezető nővel, Ildikóval. Furcsa egy család Kállay.  Nem igazán tudom hova tenni Leát. Szerintem maga Lea sem tudja kivel, hogyan kellene viselkednie. Ildikót mindig bántja viszont szíve mélyén szereti. Legalábbis ez jött le, de inkább elkényeztetett felnőtt lett belőle, aki Edvárd teszi helyre.
Egész idő alatt tanult és hallgatta Ildikót, ahogy hozzászólt minden este. Ildikó a legszimpatikusabb karakter a történetben. Tamás kissé arrogáns és beképzelt. Azt hitte, hogy megkaphatja a céget, de jött Edvárd, vagyis Benjámin ezzel megakadályozva súlyos anyagi csődeljárást. Megmenti a céget, amiért húgára illetve Ildikóra hagyja. De Ildikó kezel minden vagyon felett.
Végig azt vártam mikor bukik le. Hogy fog a történet zárulni. Csodálkoztam, hogy még le. Érdekes olvasmány, számomra kicsit lassúnak találom a cselekményeket. Vagy csak szimplán én vagyok a lassú ehhez a történethez. De mindenesetre nagyon tetszett.
Történet végén pedig Benjámin elhagyja a házat ahol egy évig lakott. Nem igazán bírt ott maradni a lelki ismerete megszólalt. Így úgy dönt Afrikába, megy. De előtte Bettinek bevallja kicsoda is valójában.
Erre a történetre 4,5 pontot tudnék adni. Csak, azért mert második része s meg van… Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz…


Egri Zsanna: Afrikában (Egy milliomos bőrében 2.)
(Egy milliomos bőrébe 2.)Tartalom:

Az egykori hajléktalan Ben, szerelmével, Bettivel együtt érkezik Dél-Afrikába, hogy új életet kezdjenek. Ám a titokzatos múlt nem hagyja nyugodni a milliomos szerepében tetszelgő férfit. 
A repülőtéren limuzin várja, és magánrepülő repíti őket újabb mérhetetlen gazdagság felé. Úgy tűnik jó ötlet tovább játszani a milliomost. Vagy talán mégsem? A gazdagságnak ára van. 
Bettit ismeretlen emberek elrabolják. Vajon miért? Mágia, gyémánt, szerelem, bosszú vagy valami más miatt? 
Ben féltékenysége ellenére is kénytelen egy afrikai nyomozó oldalán az elrabolt lány nyomába eredni. 
Kínzó érzelmek, rejtélyek, veszély, és sok kaland vár főhősünkre, aki már szabadulni szeretne a milliomos bőréből. Amilyen könnyen öltötte magára az elhunyt Edvárd személyiségét, annál nehezebben tud tőle szabadulni. 
Milyen titok rejtőzik annak a férfinak a múltjában, akinek Ben átvette a szerepét? 
Vajon örökre szenvednie kell a másik férfi bűnei miatt? Van kiút ebből a csapdából

Véleményem
5/5

Hát ez valami eszméletlen volt. Itt már történnek izgalmas dolgok, bizony ám.
Betti  szerelme  erősebb volt  a férfi iránt. Így fogta magát fejest ugrott a kapcsolatba. Mindketten kiutaztak Afrikában, hogy valamennyire újra kezdhessék az életüket. De csak hamar igencsak kalandosra sikeredett.   Ki gondolná az ember, hogy ebben a történetben nem csak romantika van. Hanem mágia, vudu varázslat, hiedelmek, legendák és kincsek rejtőznek a sorok között. Ezt igazán élveztem. Volt mellettük egy helyi fickó Haban a neve. Nos imádtam a kis fickót. Ahogy töri a magyar nyelvet. Jókat kuncogtam. Viszont most teljesedett ki Betti karaktere. Ami az első részben nem tűnt fel, az most derült ki milyen is igazán Betti. Valahogy kissé ellenszenves nekem. Ben viszont olyant, mint egy gyerek, aki keresi a kalandot. Azért néha ő is eléggé furán viselkedik. Viszont izgalmas, pörgős és feszültséggel teli történet volt. Semmiben nem hasonlít az elsőhöz képest. Sok rejtély és jó kis csavarok voltak benne. Amilyen kis könyvecskének tűnik, annyi minden történik ebben, történetben.  Kiderül ki is volt valójában Edvárd. Ki akarja őt eltenni láb alól. Ki lehet a volt feleség? Mért rabolták el Betti. És Haban kicsoda valójában. Sok - sok megválaszolatlan kérdés és még több bonyolult esemény történik a könyvben. Igazán izgalmas volt. Egy szóval ajánlani tudom nektek Egri Zsanna könyveit. Igazán kellemes kikapcsolódást nyújt mindenki. Kedvenc idézetem nincs,mert az egész könyv a kedvencem. Főleg a második rész.  Bátran ajánlom ,aki szereti a kalandot, romantikát és a titokzatos dolgokat. 

A könyet itt tudjátok beszerezni:

2018. június 10., vasárnap

89. Könyvhét 2018. június 10. Beszámoló

89. Könyvhét 2018. június 10.


Nehéz is lesz szavakban foglalnom, hogy milyen érzés végre feljutni Budapestre, a Könyvhétre. Hiszen eddig nagyon nem is számítottam rá, hogy sikerül. Arra meg végképp nem számítottam, hogy ennyire fognak örülni nekem. Az egészet úgy képzeltem el, hogy oda megyek, bemutatkozom és kész ennyi. Nem az, hogy egyből fotóznak velem és megölelnek… Kicsit megilletődtem és zavarban is voltam. Nem gyakori esett ez nálam. Sőt mondhatom, hogy engem még igazán örömmel nem fogadtak, öleléssel sem. És ez az egész annyira, de annyira szuper volt. Még most hatása alatt vagyok. Találkozhattam végre személyesen Álomgyár egyik szerzőjével R. Kelényi Angelikával. Viszont szerettem volna Katie  Franciose szerzővel is találkozni, de nem tudtuk megvárni. Dedikálta a könyvet, ami nemrég jelent meg. Nagyon kedves, barátságos volt. Örült ő is, hogy végre személyesen találkozhatott velem, mint Magyar Szerzők Könyvei bloggerként. Aztán apummal elkezdtünk keresni Ik standját. Kétszer kellett körbe menni, mire rájöttem, hogy nem 102, hanem 141-es standnál vannak. Na akkor újra körbe kellett menni. Hála istennek Halasi Miklós Krisztin plakátját megismertem, hehe… Így megtaláltam. Krencz Nóra, L. J. Wesley, Robin O’Wrightly, Halasi Miklós, Leda D’Rassi és Mason Murray szerzőkkel találkoztam és fotóztam, illetve inkább ők fotózgattak velem. Szinte el is, felejtettem magamnak is fotózni. Krencz Nóra el is küldte a képeket. Hátha Halasi Miklós is elküldi. Tökjó lenne. Kellemeset csalódtam. Nagyon kedvesek és jó fejek voltak. Nem is tudom, miért féltem annyira. Egy szóval szuper volt minden. Sajnáltam, hogy csak egy Álomgyár Titkos – Álom csomagot tudtam venni. Könyvet most nem tudtam venni. Olyan jó lett volna pár könyvvel hazajönni. De majd jövőre

Itt van pár kép,ahogy beléptem: 

Álomgyár és Titkos-álom csomag

Álomgyár Stand

R.Kelényi Angelika dedikálta nekem. Nagyon köszönöm.Gyémántfelhő Kiadót is megtaláltam vele együtt Ella Steel könyveit is. 


Imádom a könyveket Stand


Egy kis szelfi két szerzővel
Leda D'Rassi és Mason MurrayTovábbi fotók

Krencz Nóra szerzővel


Krencz Nóra és Robin O’Wrightly szerzők


Halasi Miklós SzerzőHalasi Miklóssal is le lettem fotózva. Hátha megkapom tőle a képet. És akkor pótolom itt . 

Twister Mediát is megtaláltam, ha már meg van lefotózom a könyveket,amit kinéztem magamnak később...

Krausz Emma.: Osztálykép és Frey Éva: Allegórium őket néztem ki. Mindkettő [Bekezdés] nyertes pályázók.Azt hiszem ez életem egyik legszebb délutánja. Csak azt sajnálom, hogy nem maradhattam tovább. Szerettem volna többi szerzővel is találkozni, beszélgetni. Legfőképpen Álomgyár szerzőivel. Remélem ,azért jövőre majd újra felmehetek és tovább maradhatok majd. Nagyon köszönöm Édesapámnak, hogy elkísért és nektek, hogy szebbé tettétek a napomat.