2023. október 7., szombat

A Prae Kiadó a Margó Irodalmi Fesztiválon.

 A Prae Kiadó a Margó Irodalmi Fesztiválon


László Noémi és Tóth Kinga új könyveinek bemutatója

2023. október 13., péntek 20 óra, Millenáris, KamarateremLászló Noémivel és Tóth Kingával Juhász Tibor beszélget.

(A Prae Kiadó és a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál közös rendezvénye.)


Esemény

 

László Noémi

PulzusPrae Kiadó / Lector Kiadó, 2023


Szerkesztő: Péczely Dóra

Illusztrációk: Orosz Annabella

Borító: Szabó Imola Julianna

 

Minden verseskötet utazásra hív, de van, amelyik sokféle útra invitál. László Noémi Pulzus című kötetének valamennyi verse egy-egy városhoz, tájegységhez vagy utcához kötődik, és mindegyik  Erdélyben, Magyarországon és szerte a világon – személyessé tett tereket nyit és mutat meg olvasóinak. A költemények azonban nemcsak térben, de időben is sokfelé kalandoznak, ősi mitológiákat idéznek meg és tesznek jelen idejűvé, miközben könnyen és magától értetődőn lépnek kapcsolatba a folyamatos változással.

Pulzus vitathatatlanul a költő eddigi életművének számvetése, és így mindenekelőtt arra kérdez rá, hogyan viszonyult egykor, és hogyan viszonyul most a létezéshez. „Nem vagyok végleges”, jelenti ki a versek beszélője, és ezt támasztja alá az egész kötet: az élethez rugalmasan hozzáállni, kíváncsinak lenni, megfigyelni, értelmezni és nézőpontot tudni váltani mind olyan kapaszkodók a mindennapokban, amelyek derűt és tudatos megélést képesek vinni a hétköznapokba és a művészetbe. László Noémi versei játékos és klasszikus formákba öntve oly könnyedén siklanak olvasás közben, mint „futó habok szíjas hidak alatt”.

Tóth Kinga

AnnaMaria sings/singt/énekelPrae Kiadó / MODEM, 2023

Felelős szerkesztő: Balogh Endre

 

Tóth Kinga a Prae Kiadó és a MODEM gondozásában megjelenő legújabb művészeti albumában a tradicionális imákat és a szentéletű nők, valamint az apácák életét kutatja a XI. századtól egészen napjainkig – mindezt párbeszédbe hozva a mai modern nők életével. Mit kezdhet egy mai modern nő, hogyan reflektálhat a szent nők életére, az apácaéletmódra, milyen élethelyzetekben találhat magára, találhat példára vagy illetheti kritikával ezeket a korai női szerepvállalásokat? Hogy tudtak a korabeli nők társadalmi szerepeket vállalni, esetleg művészetüket, magánéletüket megvalósítani akár az apácaéletmód segítségével? Segít-e az elvonulás, a visszavonulás napjainkban, kapcsolhatjuk-e akár ezt a fajta viselkedést egy társadalmi szerepvállaláshoz?

 

„Párhuzamokat, kapcsolódási pontokat keresek ezekben a szövegekben és művészeti munkákban, elsődlegesen olyan női szentek életét kutatva, akik aktivizmusukkal váltak szentekké, akik nem a mártíromságot, hanem nagyon is a társadalomban való munkálkodást választották. Az apácák életét is mint performatív gesztust figyelem, órarendjüket, tanítói-filozófiai-művészeti munkáikat tanulmányozva. Szövegszinten korai imákkal, Mária-énekekkel foglalkozom, ezekből merítve gesztusokat, fordulatokat a saját szövegeimbe. Modern imádságoknak, női imádságoknak szánom ezeket az új verseket: tradíciók és nyitottság, lelki- és beszédgyakorlatok, új érzékenység. A szövegek mellett imaperformanszokat, zajliturgiákat, gyónásperformanszot is adok elő.”

(Tóth Kinga)

 

A háromnyelvű szövegek mellett a szerző grafikai, vizuális- és hangköltészeti, videó- és performanszmunkái, objektinstallációs felvételei láthatók és hallhatók.

 

A művészeti album előrendelhető közvetlenül a szerzőtől egy crowd-funding linken keresztül.

 

Együttműködő alkotók: Péter Szabina-Bodnár Kristóf (blanche the vidiot), Vigh Levente, Sophia Matteikat, Kulcsár Edmond, Silvia Rosani.

Design: Black Monty Studio: Popella Dóra


Ughy Szabina Az átlátszó nő című új kötetének bemutatója  

Október 15-én 16.30-tól, Millenáris, Kamaraterem.A szerzővel Terék Anna beszélget.

(A Prae Kiadó és a Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál közös rendezvénye.)


Esemény


Ughy Szabina

Az átlátszó nőPrae Kiadó, 2023

Szerkesztette: Péczely Dóra

Borító: Szabó Imola Julianna

 

Milyen árat kell fizetni egy nőnek, hogy szépnek, egészségesnek tűnjön – hogy láthatóvá váljon? Ughy Szabina elbeszéléseiben a nők számára az önmagukra ismerés, testük és szellemük újrafelfedezése alapélmény. Életük fordulóponthoz érkezik, igényeik lassan nemcsak a környezetük, de saját maguk számára is alig érzékelhetők. A gyermekét elengedni nem tudó rózsadombi anya, a tinderező egyetemista, a depressziós felsővezető, a vidéki pincérlány, a Dubajban szerencsét próbáló zongoratanárnő vagy épp a kiégett szerkesztő ugyan más-más élethelyzetben van, egyvalami mégis közös bennük: már rég nem szabadok. Az átlátszó nő novelláiban krízis nélkül nincs változás. Ahhoz, hogy újra láthatóvá váljanak, hogy ismét ők legyenek saját életük főszereplői, át kell élniük, ki kell hordaniuk szenvedésüket. A jelentéktelenség érzését hátrahagyva erőt kell gyűjteniük életük új fejezetéhez. Ahogy az egyik novella hőse megfogalmazza: „…mozdulataim szépnek és egészen idegennek tűnnek, mintha hosszú idő után újra látnék egy régi ismerőst”.

Ughy Szabina érzékeny, a lélek rezdüléseit anatómiai pontossággal feltáró írásait a jól adagolt irónia és finom humor oldja.


Prae Kiadó

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése