2023. november 4., szombat

Irány a Mars! – Hamarosan megjelenik Arnould Galopin Doktor Omega című könyve!

 Irány a Mars!

Arnould Galopin

Doktor Omega

(Le Docteur Oméga)

Retrofuturista Könyvek

 

Megjelenik november 7-én!

Multiverzum Kiadó


Multiverzum Kiadó, 2023

 

Fordította: Kamocsay Ildikó

Szerkesztette: Tarcsa Zoltán

Felelős szerkesztő: Péczely Dóra

Illusztrációk: Armand Rapeno

 

Fülszöveg

Doktor Omega, a titokzatos feltaláló két alkalmi társával útra kel, hogy egy saját készítésű űrhajóval eljusson a Marsra. A bolygón az őrült tudós, a kalandor és a kétbalkezes asszisztens sok furcsasággal találkozik, és közülük nem a marslakók a legfurcsábbak: útjukat szörnyek és más furcsa lények kísérik, így doktor Omegának minden tudását latba kell vetnie, hogy megbirkózzanak az újabb és újabb kihívásokkal. Ráadásul egy marslakók közötti háborúba is belekeverednek, amely azzal a veszéllyel fenyegeti őket, hogy soha többé nem térhetnek vissza a Földre…

 

A szerzőről

 

Arnould Galopin a fantasztikus irodalom egyik első Mars-utazását alkotta meg 1906-ban, nemcsak tisztelegve ezzel H. G. Wells és Jules Verne munkássága előtt, de nagy hatást gyakorolva olyan későbbi sci-fi hősökre, mint a legendás Doktor Who. A Doktor Omega igazi retrofuturista klasszikus, amelynek első magyar fordítását Armand Rapeno illusztrációival tartja kezében az olvasó.

 

Részlet a kötetből

 

„A fényszórónkra immár nem volt semmi szükség, hiszen fényben úszott minden, mintha egy hatalmas tűzvész vörösre festette volna a síkságot. Kisvártatva nagy fémdaruk, hatalmas állványzatok rajzolódtak ki a horizonton. Fehér füst szállt fel az utunktól jobbra kígyózó, forrón bugyborékoló patakokból. Ahogy közeledtünk, a kezdetben zavaros lárma fülsiketítő zsivajjá erősödött, amelyet minden kétséget kizáróan vasdarabokra le-lesújtó kalapácsok ezrei okoztak. A marslakók ipari ténykedése egy másodpercre sem hagyott alább. E buzgón munkálkodó város vasgerendái, ácsolatai és keresztvasai között idomtalan, fekete gnómokat pillantottunk meg, akik sebesen futkároztak, mint a tűztől megkergült patkányok. Doktor Omega végül megállította a Kozmoszt, mert nem volt biztos benne, melyik úton kellene továbbhaladnunk, s már épp azon volt, hogy megtanácskozza velünk a dolgot, amikor egy éles fény elvakított bennünket, s ezzel egy időben forróság öntötte el automobilunk belsejét. Ha még mindig a repulzitréteg borítja járművünket, dacolhattunk volna a meleggel, amely jóval alatta maradt annak, amelynek a meteorral való találkozásunkkor voltunk kitéve, de amint tudjuk, automobilunk falait vaslemezek alkották. Hamarosan már nehezen lélegeztünk. A doktor be akarta indítani járművünket, de észrevette, hogy egy gerendákból és fémlemezekből álló barikádféleség utunkat állja. Tőlünk jobbra és balra pedig forrásban lévő vizet hömpölyögtető patakok futottak. Egyetlen módja maradt a menekülésnek: ha megfordulunk, és visszamegyünk azon az úton, amelyen jöttünk. De erre még csak nem is gondolhattunk. Ameddig a szem ellátott, nagy, kék lángok lobogtak rajta, mintha a marslakók hatalmas mennyiségű puncsot készültek volna főzni. A Kozmosz belsejében a duplájára ugrott a hőmérséklet: a hőmérő 62 fokot mutatott, és a szegény járművünkre lövellő tüze fény ereje másodpercről másodpercre erősödött. Már nyilvánvaló volt, hogy a tisztelt marslakók flambírozottcsirkét akarnak készíteni belőlünk.
– Ki kell ugranunk! – üvöltötte a doktor.
– Kiugrani?! – kiáltottam.
– Inkább elevenen megégne? Nem érti, hogy ez az egyetlen menekülési útvonalunk?!
– Vagyis itt a vég – mormoltam. – Választhatunk: szénné égünk,vagy esetleg valamielképesztő kínzásnak nézünk elébe…
– Az ördögbe! – ordította Fred. – Nem adjuk olcsón a bőrünket! És ezzel a kezébe kapta kedvenc fegyverét, egy hatalmas vasrudat. Én meg a Winchesteremet ragadtam meg. A doktor a robbanógolyókkal ellátott Browningját vette magához, majd kinyitotta a hátsó ablakot. Fred egy ugrással kint termett, és már ádázul forgatta is a vasrudat… Mire csatlakoztunk hozzá, már több mint húsz áldozathevert körülötte, s miközben továbbra is teljes erejéből csapkodott,harsányan kiáltozott is:
– Nesze neked! Ez meg a tiéd, nyüves dög! Jaj, ezek a rémesmajmok be akartak keríteni... Az nem fog menni, kutyuskáim…!Ahhoz korábban kell felkelnetek! Nesze... Ezt kapd ki! Meg ezt!És még ezt is...És minden mondatot reccsenés követett, jelezve, hogy Fredismét telibe talált.Három törpe, olyan feketék, mint a kafferek, éles pengékkel adoktorra támadt.De mielőtt megsebezhették volna, a tudós egy-egy robbanógolyóteresztett e túlságosan vakmerő támadók fejébe. Én a Winchesteremmel vágtam rendet a marslakók sűrű tömegében.Már azt hittük, győztünk, támadóink mind megfutamodtak,és az olümposzi istenek derűjével készültünk visszaszállni a Kozmoszba, amikor hirtelen mindhárman felbuktunk, és elterültünk a földön. Próbáltunk felállni, de a tagjainkra kis hurko szorultak, és minél inkább igyekeztünk kiszabadulni, annál jobban belegabalyodtunk valami fémhálóféleségbe, amit a marslakók ránk vetettek. Hamarosan már úgy festettünk, mint a pókhálóba esett szegény legyek, karunkat és lábunkat mozdítani sem bírtuk. Mindez olyan gyorsan zajlott le, hogy szinte időnk sem volt felfogni, mi történt velünk.”

H. G. Wells

A felszabadult világ

(The World Set Free)

Retrofuturista Könyvek

Multiverzum Kiadó

 

A fordítás Havas Lajos fordításának felhasználásával készült.

A szöveget az eredetivel egybevetette: Tarcsa Zoltán

Illusztrációk: Mészáros Emese

A borítót Leon Soderston Man in a Chemical World című festményének felhasználásával Bukodi Attila tervezte.

 

A felszabadult világ H. G. Wells páratlanul gazdag életművének méltatlanul elfeledett darabja. 1913-ban íródott merész történelmi vízióját egészen a XX. század második feléig rajzolja fel. Igazi retrofuturista tabló ez; sötét színekkel festi az emberiséget csaknem felemésztő grandiózus háborút, amelyet atombombákkal vívnak a harcoló felek, s ragyogó világossal a nacionalizmus, a gazdasági önzés és szűklátókörű gondolkodás ellenében diadalmaskodó Világállam létrejöttét.

Filozófiai és történelmi gondolatfutamok, izgalmas elbeszélő részek és áldokumentarista részletek váltakoznak ebben a retrofuturista alapműben, amely utoljára száz évvel ezelőtt jelent meg magyarul, most pedig átdolgozott fordításban és kiadásának történetében először stílusában hozzáillő illusztrációkkal foghatnak kézbe a retrofuturista irányzat rajongói és a műfajjal csak most ismerkedő olvasók.

 

A sorozat kötetei megrendelhetőek a kiadó webáruházában!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése