2018. július 9., hétfő

Gergely Melinda: Új életre ébredve II. (Beleolvasó)

Mai napra meghoztam nektek Gergely Melinda: Új életre ébredve 2. részéből újabb részletet. Elnézést kérek, hogy tegnap nem hoztam. Sajnos eléggé mese áram volt egész délután. Most bepótolom, két részletet hozok belőle. Jó olvasást kívánok nektek!


Gergely Melinda: Új életre ébredve II.
Tartalom:

 Ahogy ​visszatér az emlékezete, Jázmin mindent hátrahagyva siet vissza kislányához. Semmi mást nem akar, csak elválni kegyetlen férjétől és Debórával együtt új életet kezdeni Krisztián mellett. A terve azonban már érkezésekor meghiúsul, amikor a határnál nem a barátnője, hanem a férje, Miki várja őt. Az első pillanattól kezdve fogságban érzi magát. Még mindig retteg tőle, mégis vele kell mennie, ha ismét látni szeretné a lányát. Miki szokatlan viselkedése, kedves közeledése, kétségbeesett próbálkozásai, amellyel feleségét szeretné visszaszerezni, teljesen összezavarják a lányt. Lelkében kész háború dúl. Ő Jázmin és Izabella egy személyben, mégis úgy érzi, a lénye ketté akar szakadni. Jázmin mindenáron vissza akar térni Krisztiánhoz, aki megtanította őt félelem nélkül szeretni, míg Izabella a férjével maradna, mindent félredobva, a családja érdekében. A döntés nehéz: a szívére, vagy az eszére hallgasson? Már majdnem sikerül elhatározásra jutnia, amikor Krisztián ismét felbukkan az életében, és mindent felforgat.


Részlet a könyvből
(Szerző engedélyével.)- Hagyd abba!- kiáltotta a nő kétségbeesetten. Nem akarta hallani. Még csak emlékezni sem akart arra a szörnyű éjszakára.
- Nem - válaszolt határozottan a férfi. - Végig kell hallgatnod. Amikor eltűntél a vízben, csak akkor ébredtem rá arra, hogy mit tettem. Utánad ugrottam de már hiába kerestelek. Te nem voltál sehol. Csak akkor eszméltem rá, hogy mi történt. Megöltem a feleségemet, a gyermekem anyját, az egyetlen nőt, akit valaha szerettem. És mikor a hatóságok sem találtak, teljesen kétségbeestem de, elhatároztam, hogy nem temetlek el míg a holtested elő nem kerül. Titokban azonban azt reméltem, hogy valami csoda folytán mégis megmenekültél. Akkor megesküdtem rá, ha valaha visszakaplak, soha többé nem foglak megütni,  és úgy szeretlek majd, ahogy az első perctől kellett volna.
- Nem gondolod, hogy ezzel már elkéstél?- kérdezte a nő szomorúan.
- Sohasem késő - fogta meg a felesége kezét bizakodva.
- Már nem szeretlek, sőt félek tőled, és nem azért jöttem vissza, hogy mindent elölről kezdjünk. Hidd el, hogy már túl késő.
- Ezt hogy értsem?- kérdezte gyanakvóan a férfi.- Csak nem el akarsz hagyni? Ugye nem?- kérdezte kétségbeesetten. - Azt nem fogom hagyni, most, hogy visszakaptalak, nem. Soha, érted soha nem hagyhatsz el engem. Soha nem engedlek el.- A hangja most először nem parancsoló volt, inkább elkeseredett, a felesége viszont aligha figyelt a hangnemére mindvégig csak a szavait hallotta, amik megijesztették.
- Talán akaratom ellenére akarsz magad mellett tartani?- kérdezte rémülten a nő.
- Csak, ha muszáj - mosolyodott el a férfi.- Hisz, van egy lányunk. Legalább az ő kedvéért meg kellene, próbáljuk még egyszer. Könyörögve kérlek, gondold át! - kérte a férfi esdeklő tekintettel.
   Izabella még sosem látta ilyennek azelőtt. Ő sosem kért semmit, ha akart valamit, azt elvette, ha kellett erőszakkal is. 
    Miki tudta hogyan hathat leginkább a feleségére. A gyereket szóbahozva mindig megenyhítette a szívét, hisz a lányukért bármire képes lett volna. Most először minden szavát komolyan is gondolta. Látni lehetett rajta, hogy e pár hónap mennyire megviselte őt, mintha csak kicserélték volna. A szemében mély fájdalom és bűntudat tükröződött, a harag és kegyetlen gyűlölet mintha szertefoszlott volna.
- Na mit mondasz kedvesem, adsz még nekem egy utolsó esélyt?- kérdezte a férfi közelebb lépve a feleségéhez.
   Izabella csak állt ott és nézte a férfit. Most épp olyannak látta, mint akkor, amikor megismerkedtek. Könnyebb lett volna, ha a régi Miki áll előtte, aki életének minden pillanatát megkeserítette. De lehet, hogy mindez csak álca, nála sosem lehetett tudni. Minden erejére szüksége volt ahhoz, amit mondani akart. A szavaival talán ismét felébreszti majd a férfiban szunnyadó oroszlánt. Tisztán emlékezett a verésekre és a rettegésre, amit mellette átélt. Megremegett a félelemtől. Aztán eszébe jutott Krisztián s a lelke megnyugvásra talált. Melegség járta át a testét. Szinte magán érezte a szeretett férfi simogatásait, csókjait. A férfi, aki előtte állt cseppet sem hasonlított hozzá. 
- Sajnálom - szólalt meg végül bátran a nő, látva a férje türelmetlen tekintetét.- de mint mondtam, már nem szeretlek.- Aztán felsóhajtott jöjjön, aminek jönnie kell.- El akarok válni.- jelentette ki határozottan, de a szemét lecsukta. Tudta, hogy most aztán tényleg túllépte azt a bizonyos határt. Felkészült a legrosszabbra. Ismét arra számított, hogy a férje megüti. Mikor újra nem történt semmi, kinyitotta a szemét. Miki elgyötört, kétségbeesett arca meglepte őt.
- Értem.- válaszolta kurtán. Persze most sem kerülte el a figyelmét, a nő félelme.- Én nem akarok elválni tőled.... Nem engedem, hogy elválj - sóhajtott fel végül. - Soha többé nem foglak bántani, ígérem.- A hangja szomorú volt de őszintének tűnt miközben átölelte a feleségét, aki csak mereven állt, nem tudta viszonozni a kedvességét és nem is akarta. - Annyira hiányoztál kedvesem - súgta a fülébe, és erősen magához szorította. - Megváltoztam, hidd el. Kérlek, maradj velem... Kérlek... Kérlek... Kérlek....- ismételte el újra és újra azt a szót, amit még sosem használt. Olyan elesettnek tűnt, ahogy az arcát beletemette a hosszú, szőke hajába, hogy Izabella majdnem megsajnálta őt. De csak majdnem.
  Eszébe jutott, hogy hányszor képzelte már el ugyanezt. Ahogy a férje mindent megbánva átöleli őt, és minden megváltozik. Persze ez sosem lett így. Számtalanszor megadta már neki az esélyt a változásra s mindig ugyanaz lett a vége: jó néhány pofon, aztán minden kezdődött elölről. De ennek vége. A szíve már egy másik férfié az élete pedig egy új világhoz tartozik. Neki most mégis vele kellett mennie, vissza a régi életéhez, a kislányához, akit imádott. Nagyon nem tetszett neki, hogy kelepcébe került. Nem tudta, hogy fogja kibírni. 
   Nem akart a férjével menni, akitől még mindig rettegett kedves szavak ide vagy oda, mégsem maradt más választása. Ez volt az egyetlen esélye, ugyanis arra, hogy szeretett kislányát ismét a karjaiban tarthassa.
- Veled megyek - suttogta halkan, alig hallhatóan miközben menthetetlenül eleredtek a könnyei. Ahogy kimondta ezeket, a szavakat úgy érezte, kitépi a saját szívét.
   Miki boldogan engedte el és nézett rá, de ahogy meglátta a könnyeit megtorpant.
- Miért sírsz?- kérdezte értetlenül.
   Izabella nem tudta mit is felelhetne így csak bánatosan megcsóválta a fejét és lesütötte a szemét.
- Nézz a szemembe!- kérte a férfi nyomatékosan, s amikor felnézett rá így folytatta: - Kérlek, mondd el mi bánt. Ígérem, nem fogok megharagudni rád. Tudni akarom, miért sírsz,- mondta kedvesen s letörölte a könnyeit.
  Izabella néhány másodpercig csak némán meredt a férjére. Még sohasem látta őt ilyen kedvesnek és megértőnek. De még mindig nem merte elhinni, hogy megváltozott.
- Már semmit sem értek - suttogta végül.- Hová lett az a kegyetlen ember, akit ismertem? Sosem voltál még ilyen kedves velem. Miért most, főleg azok után, ami történt? Mégis mi a célod ezzel? Vagy talán majd otthon a négy fal között, szemtanúk nélkül, akarod rám zúdítani minden haragod? Ugye nem? - kérdezte remegve, félelemmel telve.
- Nem dehogy - válaszolt elszörnyedve a férfi.- Hogy gondolhatsz ilyet? Megígértem hogy nem bántalak többé - folytatta s idegesen beletúrt a hajába.
- Ne haragudj, - szólalt meg félve Izabella s önkéntelenül hátrálni kezdett,- nem akartalak felbosszantani.
  Miki tekintete elsötétült, felemelte a kezét, hogy visszahúzza magához, mikor a felesége ismét összerezzent.
- Kérlek ne!- mondta rettegve.
   A férfi hátra lépett egyet, szemében tehetetlen düh csillogott, ami még inkább megrémítette a nőt. Elhúzta a kezét s haragosan káromkodva egyet a kocsi tetejére csapott.
   Izabella félelme nőttön nőtt a férje közelében. Szinte beleremegett, amikor ismét felé fordult és elé lépett. Megfogta a karját s magához, húzta. Olyan erősen ölelte át, mint még soha.
- Olyan kétségbeesetten próbáltalak távol tartani minden férfitól...- suttogta Miki szomorúan .- Azt akartam, hogy félj tőlem, hogy rettegj, s rá se merj nézni másra...
- Ha ez volt a szándékod el is érted - válaszolta keserűen a nő. - Még mindig halálosan félek tőled.
- Igen, tudom - szólalt meg elkeseredve a férfi s elengedte a feleségét, aki most sem viszonozta az ölelését.- De már nem akarom - nézett a szemébe.- Már nem akarom, hogy félj. Csak most jöttem rá, hogy mennyit ártottam a durvaságommal. Azt hittem csak egy másik férfi vehet el tőlem. De tévedtem. A folyó és a halál is megteheti. Ez pedig sokkal rosszabb. És mindez miért, mert féltél tőlem, - folytatta őszintén, s egy pillanatra lecsukta a szemét.- Igazad van,- nézett rá ismét,- kegyetlen voltam hozzád. Csak önmagammal törődtem és észre sem vettem a sebeket, amiket neked okozok a saját bizonytalanságommal.


A könyvet itt tudjátok megvásárolni: