2018. július 22., vasárnap

Gergely Melinda.: Új életre ébredve II. (Beleolvasó)

Meghoztam Gergely Melinda: Új életre ébredve c. könyv második részéből újabb két részét. Elnézést kérek, hogy késve hoztam. Igyekszem mihamarabb hozni az új részeket. Jó olvasást!

Gergely Melinda. Új életre ébredve II.Tartalom:

Ahogy ​visszatér az emlékezete, Jázmin mindent hátrahagyva siet vissza kislányához. Semmi mást nem akar, csak elválni kegyetlen férjétől és Debórával együtt új életet kezdeni Krisztián mellett. A terve azonban már érkezésekor meghiúsul, amikor a határnál nem a barátnője, hanem a férje, Miki várja őt. Az első pillanattól kezdve fogságban érzi magát. Még mindig retteg tőle, mégis vele kell mennie, ha ismét látni szeretné a lányát. Miki szokatlan viselkedése, kedves közeledése, kétségbeesett próbálkozásai, amellyel feleségét szeretné visszaszerezni, teljesen összezavarják a lányt. Lelkében kész háború dúl. Ő Jázmin és Izabella egy személyben, mégis úgy érzi, a lénye ketté akar szakadni. Jázmin mindenáron vissza akar térni Krisztiánhoz, aki megtanította őt félelem nélkül szeretni, míg Izabella a férjével maradna, mindent félredobva, a családja érdekében. A döntés nehéz: a szívére, vagy az eszére hallgasson? Már majdnem sikerül elhatározásra jutnia, amikor Krisztián ismét felbukkan az életében, és mindent felforgat.


Részlet a könyvből

(Szerző engedélyével)

Sőt még majdnem a halálba is kergette. Már nyolc éve volt ennek a szörnyű embernek a felesége, akit a pokolra kívánt. Most meg csak jön, mintha misem történt volna, hogy kezdjenek új életet együtt. Ez igen, pofátlanság.
   Miki egy ideig csak nézte a felesége félelemmel teli tekintetét aztán megszólalt:
- Te még mindig nagyon félsz tőlem, igaz?- kérdezte szomorúan.
- Talán nincs rá okom?!- szólalt meg félénken a nő.
- Már nincs - válaszolta elkeseredve Miki.- Ezúttal betartom az ígéretemet - folytatta nyomatékosan, de lágy hangon. 
   "Na hiszek neked, majd ha fagy!"- tombolt magában Izabella. De dühét egy kedves mosoly alá rejtette.
    Miki lassan fölé hajolt és megpróbálta megcsókolni, de a nő rémülten elfordult. 
- Mi a baj?- kérdezte döbbenten a férfi. - Még soha egyetlen csókomat sem hárítottad el.
- Ne haragudj - válaszolta Izabella félve. Még mindig az - az ijedt feleség beszélt belőle, akit túl gyakran bántalmaztak ahhoz, hogy tudja, mit tehet és mit nem. Ezt pedig nem tehette. Nem tudta, hogy - hogy fogja elviselni a férje érintését, csókjait, mintha csak evvel megcsalná Krisztiánt és elárulná szerelmüket. Miki volt a férje ő mégis a kedveséhez akart hű maradni. De hogyan? Mégsem mondhatott ellent neki, legalábbis egyelőre nem. Így hát megadta magát.
- Kérlek, bocsáss meg - suttogta elfojtott hangon. - Tudom, hogy nem lett volna szabad...
    Miki egy pillanatra lecsukta a szemét. Láthatóan megbántották a felesége szavai. Visszaült a helyére s percekig csak bámult maga elé szótlanul.
- Nem lett volna szabad.... - ismételte meg a nő szavait elgyötörten. 
- Többet nem fog előfordulni - felelte rémülten Izabella. Biztosra vette, hogy ezúttal túl messzire ment, végképp magára haragítva ezzel a férfit.
   Miki, a szavaira, felé fordult. Szomorú és csalódott tekintete nem kerülte el a felesége figyelmét. Azonnal arra gondolt, hogy ezt már nem úszhatja meg.
- Lenne egy kérésem - mondta halkan.
- Mi lenne az?- kérdezte a férfi kíváncsian.
- Ne hagyj látható nyomot, ha megütsz. Nem akarom, hogy Debóra így lásson. Tudom, hogy általában erre vigyáztál is...
   Miki tekintete elsötétült. Megérezte a felesége szavainak a súlyát. Képtelen volt azonnal megszólalni.
- Kérlek - hallotta a nő hangját ismét.- Kérlek, legyél tekintettel a kislányunkra - suttogta, s lecsukta a szemét. Nem akarta látni, ahogy a férje lesújt.
- Hogy félhetsz tőlem ennyire?- kérdezte a férfi elgyötörten. - Hogy nem vettem észre eddig? Hogy voltam képes ezt tenni veled?- folytatta elkeseredve. Megsimogatta a felesége arcát s bánatosan, lehajtotta a fejét.
   Izabella csak ekkor nyitotta ki a szemét. Most tudatosult benne, hogy milyen fájdalmat okozott a férjének a szavaival. Azokkal a szavakkal, amik általában nem is hatottak rá. Megkönnyebbült, amikor rájött, hogy Miki ezúttal sem fogja bántani őt. Ennek ellenére kicsordultak a könnyei. Végigperegtek a férje ujjai között, akinek a keze még mindig az arcán pihent.
   A férfi meglepetten emelte tekintetét a feleségére.
- Ne sírj!- kérte kétségbeesetten.- Kérlek, ne sírj! Annyira sajnálom... Nem akarlak megütni... Nem akarom, hogy félj tőlem... Soha többé nem akarok fájdalmat okozni neked... Azt akarom, hogy ha majd egy napon már nem leszek, szeretettel emlékezz rám és ne félelemmel és gyűlölettel. Tudom, hogy túl nagy kérés tőlem de próbáld meg elfeledni azt, ami volt és főleg ne gyűlölj, azért amit tettem. Kérlek, ne gyűlölj...- suttogta szomorúan.
- Nem... Nem gyűlöllek - felelte a nő meghatottan.- Sohasem gyűlöltelek. Túlságosan féltem tőled ahhoz, hogy mást is érezzek - sóhajtott. Lassan kezdett rájönni, hogy a férje komolyan beszél, és tényleg nem fogja bántani őt. De ha mégis már az sem érdekelte.
    Miki magához húzta és erősen átölelte. Még soha nem fájtak neki ennyire a felesége őszinte szavai. 
- Bár meghaltam volna - suttogta elkeseredve a férfi. - Bár meghaltam volna még akkor, amikor először megütöttelek. Akkor nem keserítettem volna meg ennyire az életed...
    Izabellát felettébb meglepte a férje. Még sosem hallotta így beszélni. Letörölte a könnyeit és a szemébe nézett.
- Ne mond ezt - kérte szomorúan.- Én sosem kívántam a halálodat...- suttogta.
   Miki egy pillanatra elmosolyodott. A két kezébe fogta a felesége arcát s kedvesen így szólt:
- Tudom... - sóhajtott, majd pár pillanat múlva komolyan hozzátette:- Szeretlek Izabella. Mindig szerettelek és halálomig szeretni foglak. Bárcsak többször mondtam volna... Bárcsak kimutattam volna... Bárcsak éreztettem volna veled...
- Oh, Miki - sóhajtott szomorúan a nő - kérlek, hagyd abba - kérte kétségbeesetten. Képtelen volt elviselni a férje bűnbánó beszédét. Minden szavát elhitt és ettől megrémült. - Nem ismerek rád....- suttogta .- Igazad van. Olyan ritkán mondtad, hogy szeretsz... De én tudtam... Ahogy azt is, hogy képtelen vagy kimutatni...
   Miki elmosolyodott. Jól ismerte a feleségét. Mindig megpróbált magyarázatot találni, még a megmagyarázhatatlanra is.
- Javíthatatlan vagy... - mondta a férfi kesernyés mosollyal. - Mindig is tudtam, hogy különleges nő vagy. Kár, hogy nem tudtalak értékelni - folytatta komolyan.- Nem értem, hogy voltál képes elviselni engem ennyi éven keresztül?!- gondolkodott el.
- Nem volt más választásom... - felelte halkan a nő.
- Sajnos tudom... - vonta magához Miki és átölelte.
   Most először Izabella is viszonozta a kedvességét. Pár percig szorosan ölelték egymást. Végül kibontakozott férje karjaiból és hátradőlt a székében. Csak mereven bámult maga elé miközben Miki beindította a motort és ismét elindultak. 
   "Tulajdonképpen ki ez a férfi?"- sandított a férjére kíváncsian. Megértő, kedves és udvarias, de ami a legmeglepőbb mintha mindent megbánt volna. Már-már túlzásba vitte a bizonyítást, hogy megváltozott. Talán épp ezért nem tudott megbízni benne teljesen, még ha el is hitte, amit mond. Olyan őszintének tűnt. Abban viszont biztos volt, hogy a régi Miki nem tűrte volna el a pimasz válaszait, sem az ellenvetését, már az első után megkapta volna a jól megérdemelt pofont. Nem is tudta honnan merítette a bátorságot, hogy a férje szemébe mondja, amit gondol. Hisz jól tudta Mikinek mindig azt kell mondani, amit hallani akar semmiképp nem az igazat, ha nem akar bajt. De Krisztián mellett annyira megszokta, hogy önmaga lehet, hogy félelem nélkül válaszolhat, hogy most csak nehezen tudta kontrollálni magát.
   Ahogy ismét Krisztiánra gondolt boldogság járta át az egész lelkét. Mennyire hiányozni fog neki ebben a pár hónapban a szeretete és a törődése. Nélküle olyan elveszettnek érezte magát. Mégis ő volt az egyetlen vigasza ebben a helyzetben. A terve balul ütött ki. Egyáltalán nem állt szándékában találkozni Mikivel, csak majd a tárgyalóteremben a válásuk kapcsán. De most minden annyira bonyolult lett hirtelen.
   A gondolataiba merülve észre sem vette, hogy megkerülték a Vasile Lucaciu parkot és behajtottak az utcába ahol az a tömbház állt, amiben ők laktak. Miki beállt a parkolóba a már jól megszokott helyére. Épp kicsatolta az övét, amikor megszólalt a telefonja. Bianka volt az, afelől érdeklődött, hogy hol vannak. A férfi röviden csak ennyit mondott:
- Két perc és fent vagyunk - majd letette.
   Izabellában csak most tudatosult igazán, hogy nem sokára a karjaiban tarthatja az egyetlen, imádott kislányát. Mindennél jobban vágyott már rá, hogy újra mellette lehessen és megvédhesse őt mindentől.

A könyvet itt tudod beszerezni: