2018. augusztus 4., szombat

Gergely Melinda: Új életre ébredve II.(Beleolvasó)

Újabb beleolvasót hoztam. Ezúttal Gergely Melinda: Új életre ébredve II. következő két részét. Hamarosan véget ér a történet. De, ha tetszett, akkor Colorcom Kiadónál megvásárolható a könyv.


Gergely Melinda: Új életre ébredve II.Tartalom:

 Ahogy ​visszatér az emlékezete, Jázmin mindent hátrahagyva siet vissza kislányához. Semmi mást nem akar, csak elválni kegyetlen férjétől és Debórával együtt új életet kezdeni Krisztián mellett. A terve azonban már érkezésekor meghiúsul, amikor a határnál nem a barátnője, hanem a férje, Miki várja őt. Az első pillanattól kezdve fogságban érzi magát. Még mindig retteg tőle, mégis vele kell mennie, ha ismét látni szeretné a lányát. Miki szokatlan viselkedése, kedves közeledése, kétségbeesett próbálkozásai, amellyel feleségét szeretné visszaszerezni, teljesen összezavarják a lányt. Lelkében kész háború dúl. Ő Jázmin és Izabella egy személyben, mégis úgy érzi, a lénye ketté akar szakadni. Jázmin mindenáron vissza akar térni Krisztiánhoz, aki megtanította őt félelem nélkül szeretni, míg Izabella a férjével maradna, mindent félredobva, a családja érdekében. A döntés nehéz: a szívére, vagy az eszére hallgasson? Már majdnem sikerül elhatározásra jutnia, amikor Krisztián ismét felbukkan az életében, és mindent felforgat.


Részlet a könyvből
(Szerző engedélyével)


Izabella számtalanszor köszönhette neki a pofonokat, amiket a férjétől kapott, ártatlanul, ahogy azt is, hogy azon a bizonyos estén majdnem meghalt.
   Persze Sára épp ezt akarta elérni, amikor néhány igencsak jól sikerült fotóval, ami megörökítette a menye kis kalandját, megmutatta a fiának. Nem sejtette, hogy Mikinek amúgy sem volt valami jó napja. Így amikor megmutatta neki a képeket, ami mellé egy jó sztorit is kitalált, a férfi őrjöngve rohant haza a feleségéhez. Amikor másnap megtudta, hogy Izabellának nyoma veszett a Szamosban, ő volt a legboldogabb ember a világon, hisz végre megszabadult a vetélytársától, akivel kénytelen volt osztozni a fia szeretetén. Egyáltalán nem örült annak a hírnek miszerint él, sőt visszatér hozzájuk. Jobb szerette volna holtan látni és ezt még csak nem is titkolta.
- Miért jöttél vissza?- kérdezte szemrehányóan csípőre tett kézzel.- Egyáltalán hol a pokolban voltál mostanáig? Melyik szeretődnél kerestél vigaszt?- kérdezte maró gúnnyal miközben a fiára sandított. Kíváncsi volt, hogy reagál erre a kérdésre. Gondolt-e rá egyáltalán, hogy hol és kivel lehetett a felesége négy és fél hónapon át. 
   Miki nem mozdult, kifejezéstelen arccal állt Izabella mellett, titkon azért ezekre, a kérdésekre ő is választ várt.
   Izabella még csak meg sem sértődött anyósa vádaskodásain, sőt még felbosszantani sem sikerült neki, ugyanolyan higgadtan állt előtte, mint amikor belépett. Csak egy halvány elégedett mosoly jelent meg az arcán, ami nem Sárának, nem is a férjének sokkal inkább Krisztiánnak szólt, akinek az arcképe megjelent a lelki szemei előtt a szerető szó hallatán. De szinte azonnal le is hervadt ez a mosoly amint az eszébe jutott, hogy milyen távol van most tőle, és mennyire hiányzik neki.
- Nos, elárulná végre a méltóságos kisasszony, hogy hol járt az elmúlt hónapokban? Vagy talán titok?- kérdezte Sára megvetéssel keveredett gúnnyal a hangjában.
- Nem, nem titok - felelte nyugodtan Izabella.
- Akkor miért nem árulod végre el?!- kérdezte haragosan az anyósa.
- Mi lenne, ha először leülnénk - javasolta Miki s kedvesen átkarolta a feleségét.
- Rendben - felelte az anyja csípősen. Nem tetszett neki, ahogy a fia avval a semmirekellő feleségével bánik.
   Mindannyian leültek a kanapéra Izabella, Mikivel és a lányukkal az egyik oldalra Sára és Bianka a másikra, szemben velük, türelmetlenül várva a magyarázatát.
- Először is szeretném tisztázni, hogy nem önként mentem el. Miki nagyon jól tudja, hogy mi történt. Örülhetek, hogy egyáltalán élek - kezdte higgadtan a nő.
- Sajnálatosan - vágott közbe haragosan Sára.
- Na de anya...!- szólt rá Miki azonnal.
- Mi az fiam?!- förmedt rá a fiára .- Azok után, hogy megcsalt az lett volna a legkevesebb, hogy megfullad. Mindenkinek jobb lett volna.
- Hogy mondhatsz ilyet anya?!- pattant fel azonnal a férfi dühösen és csalódottan.
- Hagyd csak - mondta még mindig nyugodtan Izabella, majd szúrós tekintetet vetve az anyósára folytatta is: - Egy dologban igaza van, tényleg nem kellett volna, visszajöjjek és ha Debóra nincs, minden bizonnyal nem is tettem volna. De biztosíthatom, hogy nem maradok túl sokáig.
- Ezt meg, hogy érted?- kérdezte Miki kétségbeesetten, a felesége felé fordulva.
- Úgy, hogy el fogok menni, csak Debóráért jöttem - felelte határozottan, aztán ismét az anyósára nézett: - Maga mindig is gyűlölt engem és mindent elkövetett, hogy elválasszon a fiától. Hát, tessék, most megkapja, amit akar. Visszaadom a fiát, ezüst tálcán nyújtom át önnek. Ha annyira akarja a magáé, lehet. De a lányomat nem adom, ő az enyém!- mondta magabiztosan, szemrebbenés nélkül. Most először nem félt sem a férjétől, sem az anyósától. Legyen, aminek lennie kell.
   Meg sem várta a többiek reakcióját, a szavai után egyszerűen csak kiment az erkélyre. Körbenézett a nem túl szép látványt nyújtó betontömbök között. Voltak ablakaik, erkélyeik mégis mintha az emberek pici gyufás skatulyában laknának, amiket egymás hegyére hátára helyeztek volna. Beton gyufás skatulyák. És íme ő él az egyikben. Se fű, se fák, se virágok az udvarban, sőt udvar sincsen. Ez nem az ő világa. Most jobban érezte ezt, mint bármikor.
   Sára szóhoz sem tudott jutni a menye válaszát hallván. Egyszerűen csak felháborítónak találta. De igazából senki se tudta mire vélni a szavait. Azt sem árulta el, hogy hol volt, azt sem hogy kivel, vagy hogy mit csinált mostanáig, miért nem jelentkezett hamarabb, pedig ezekre, a kérdésekre várták mindannyian a válaszokat.
   Izabella viszont nem akart válaszolni csak mihamarabb eltűnni abból a világból, amely szinte fojtogatta őt. Egyszerűen nem kapott levegőt ott, a négy fal között. Egyetlen vigasza volt csupán, hogy tudta Krisztián vissza várja és úgy szereti ahogy senki más azelőtt. De ami a legfőbb, sosem emelt volna rá kezet semmi okból, mert amellett, hogy szerette tisztelte is. És a tisztelet egy olyan dolog volt, amit még nem tapasztalt egyetlen férfi részéről sem.
   Gondolataiból Miki zökkentette ki. A háta mögé lépett és megfogta a vállát. Izabella hátra nézett de nem fordult meg csak tovább bámult maga elé a semmibe.
- Miért mondtad az előbb...- kezdte a férfi tétován, de a felesége közbeszólt.
- Hogy elmegyek?- fejezte be a férje kérdését a nő.
- Igen azt - sóhajtott Miki.
- Mert ezt fogom tenni... Elmegyek... Elhagylak... - suttogta remegő hangon Izabella. Nem, mert a férje szemébe nézni, de tovább folytatta: - Nem állok többé közéd és anyád közé. Mindig is többre becsülted, mint engem. A számát sem tudom, hogy hányszor hangolt ellenem. Mindig is az orrodnál fogva vezetett. Hidd el megérdemlitek egymást. 
- Hogy mondhatsz ilyet?- kérdezte csalódottan.- Mond mi történt veled, ami így megváltoztatott?- A hangjában nyoma sem volt haragnak, Izabella nagy meglepetésére. Lassan maga felé fordította a feleségét, hogy a szemébe nézhessen, miközben felel a kérdésére. De a nő nem nézett rá lesütött szemmel halkan válaszolt, nehogy felbosszantsa a férfit, a hangjából viszont kiütött a szemrehányás, bárhogy is próbálta leplezni.
- Azaz mi történt velem, a te hibádból?! Először is bátrabb lettem és végre kimondom azt, amit mindig is gondoltam, bármennyire is féljek tőled. Másodszor, felelve a kérdésedre, felébredtem egy idegen ágyban, emlékek nélkül teljesen kiszolgáltatottan egy vadidegen férfinak, akinek a csúf, sebhelyes arca épp olyan rémisztő volt akárcsak a természete. Rettegtem tőle - magyarázta, szinte levegőt sem vett. Megpróbálta még a legkisebb gyanúját sem kelteni annak, hogy esetleg volt köztük valami.- Csak annyit tudott a múltamról, hogy a folyóban talált rám. Kihúzott a vízből, de már nem lélegeztem, ezért újjá élesztett. Megmentette az életemet, ápolt és a házába fogadott - egy pillanatra elhallgatott, mert észrevette milyen csodálattal, beszél megmentőjéről így változtatott a hangnemén. Eszébe jutottak Krisztián vádló szavai és ezt most remekül fel is használhatta:- Nem épp egy ilyen csúf megmentőre számítottam, - mondta olyan csalódottan, ahogy csak tudta - de a modora még elviselhetetlenebb volt. Mindig a tudtomra adta, hogy csak megtűr a házában és a legszívesebben, csak úgy kidobna az utcára. Ezért megkértem engedje meg, hogy cselédlányként dolgozzak nála, míg visszatér az emlékezetem. - Elhallgatott. Félt, hogy túl messzire ment a hazugságaival és hogy a férje egy szavát sem fogja elhinni. Lassan felemelte a tekintetét, hogy a szemébe nézhessen. 
  Nagy meglepetésére Miki könnybe lábadt és bűntudatos tekintetével találkozott. Tudta, hogy mindez az ő hibájából történt és láthatólag ez nagyon bántotta. Izabella még majdnem meg is sajnálta a férjét, de azért tovább folytatta:
- Az volt a legrosszabb az egészben, hogy még a saját nevemre sem emlékeztem, mintha csak egy számítógép lettem volna, aminek minden adatot töröltek a memóriájából.- Megpróbált olyan szomorúan és hitelesen előadni, ahogy csak telt tőle. Igazából egyáltalán nem is törődött a múltjával és az elveszett emlékeivel Krisztián közelében, főleg miután felfedezte a hegeket a hátán.


A könyvet itt tudod megvásárolni: